• NIE OCENIAJ- czyli np. nie mówimy "To nie działa, to jest nudne", ważne jest by takie myśli rozpoznawać i powtarzać sobie, że opieramy praktykę na obserwacji.
  • AKCEPTUJ - to aktywny proces, w którym przyjmujemy okoliczności takimi jakie są i następnie wdrażamy chciane zmiany.
  • BĄDŻ CIERPLIWY/A - przyjmujemy, że przy niektórych rzeczach potrzebny jest czas.
  • MIEJ ŚWIEŻY UMYSŁ (UMYSŁ POCZĄTKUJĄCEGO) - staramy się myśleć bez uprzedzeń i schematów. myślowych/mechanizmów, które już mamy wykształcone.
  • UFAJ - sobie oraz swoim uczuciom.
  • NIE WYSILAJ SIĘ (NIE STARAJ SIĘ ZA WSZELKĄ CENĘ) - skupiaj się bardziej na procesie chwila ​po chwili niż na ostatecznym celu.
  • ODPUŚĆ SOBIE - rozwijaj w sobie zdolności do odpuszczania czy nieprzywiązywania się. Po prostu obserwuj.
  • i 9. BĄDŹ WDZIĘCZNY/A I HOJNY/A.