Badanie szczęścia zostało przeprowadzone przez Ipsos w 32 krajach. Chociaż większość Polaków (58%) deklaruje w nim bycie szczęśliwymi, to jest to trzeci najsłabszy wynik w całym badaniu. Od wyniku w najszczęśliwszym kraju europejskim, Holandii, dzieli go aż 27 punktów procentowych. Co więcej, porównując wynik z badaniem realizowanym przez Ipsos rok i dekadę temu, poczucie szczęścia w Polsce było znacząco wyższe i wynosiło odpowiednio 65% i 72%. Zgodnie z deklaracjami najszczęśliwsi na świecie są Chińczycy (91%), a najmniej szczęśliwi – Węgrzy (50%).

Reklama

Ogółem na większe poczucie szczęścia wpływają zarówno wyższe wykształcenie, jak i wyższe zarobki. Dodatkowo częściej bycie szczęśliwymi deklarują badani w związkach małżeńskich (79%) niż pozostający w innych relacjach lub bez partnera/ki (68%). W Polsce wpływ zarobków czy wykształcenia nie jest znaczący, jednak bycie w związku małżeńskim pozostaje ważnym czynnikiem szczęścia.

Wyjątkową cechą badania szczęścia przeprowadzonego przez Ipsos jest mierzenie satysfakcji z różnych aspektów życia. Wyniki wskazują, że na świecie badani są najbardziej zadowoleni ze swoich dzieci (jeśli je mają) oraz partnera/ki (jeśli dotyczy). Odpowiednio 85% i 84% deklaruje satysfakcję w tych obszarach. Na trzecim miejscu, z wynikiem 80%, znajdują się kontakt z naturą oraz poziom własnego wykształcenia. Badani najmniej zadowoleni są z ekonomicznej, a także społecznej i politycznej sytuacji w swoim kraju (40%).

Polacy również deklarują największe poczucie satysfakcji ze swoich dzieci (90%), kontaktu z naturą (81%) oraz partnera/ki (79%). W porównaniu do średniej dla świata z poziomu edukacji zadowolonych jest już wyraźnie mniej, bo 72% badanych. Zaledwie 27% Polaków jest zadowolonych z sytuacji społecznej i politycznej w kraju, a 24% z jego sytuacji ekonomicznej.

Ipsos przeanalizował także zależności pomiędzy satysfakcją z różnych aspektów życia a deklarowanym poziomem szczęścia. Największe pozytywne zależności zachodzą w przypadku poczucia sensu, a także poczucia kontroli nad swoim życiem. Co ciekawe, najsłabsza taka zależność występuje dla satysfakcji z dzieci. Oznacza to, że ludzie deklarujący wysoką satysfakcję w tym obszarze, relatywnie rzadziej deklarowali bycie szczęśliwymi.

- Jak wynika z naszego badania, Polacy czują się coraz mniej szczęśliwi. W porównaniu do badania z końca 2021 roku spadek deklarowanego poczucia szczęścia wyniósł aż 7 punktów procentowych. Przyczyn tej zmiany można szukać między innymi w wojnie za naszą wschodnią granicą czy w utrzymującej się wysokiej inflacji. Pozytywnym aspektem badania jest fakt, że 77% z nas ma się do kogo zwrócić w potrzebie, co jest wynikiem wyższym niż średnia dla świata (72%) – mówi Joanna Skrzyńska, Public Affairs Leader w Ipsos Polska

Źródło danych: IPSOS Global Happiness 2023. Realizacja badania: od 22 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r., metoda CAWI, na próbie mieszkańców 32 wybranych państw (łącznie N=22.508). Badanie prowadzone w ramach cyklicznych pomiarów na platformie online Ipsos Global Advisor.