Kto inny zna mieszkańców miast tak dobrze, jak kierowca taksówki, który ma okazję spotykać dziennie nawet kilkanaście nieznajomych osób? Okazuje się, że Polacy chętnie podejmują rozmowę z obcą osobą podczas przejazdu - co drugi kierowca taxi przyznaje, że to pasażer najczęściej ją inicjuje. Tematyka tych rozmów czasami bywa złożona, nawet mimo krótkiego czasu spędzonego na tylnym siedzeniu taksówki, a to, czy pasażerowie są rozmowni, zależne jest zwykle od celu ich przejazdu.

Reklama

O częste tematy rozmów, ich częstotliwość i spostrzeżenia na temat mieszkańców polskich miast zapytano kierowców taxi w badaniu Free Now. Czego jeszcze możemy się z niego dowiedzieć na swój temat?

Częściej rozmawiamy na tematy uniwersalne

Kierowcy Free Now poproszeni o wskazanie najczęstszych tematów do rozmów z pasażerami, aż w 65% przyznali, że dotyczą one koronawirusa. Rozmawiamy o nim częściej niż o pogodzie (53%), która wydawałaby się niegdyś królową nieformalnych konwersacji. Chętnie podejmujemy również tematy związane ze zmianami w mieście oraz pracą i podróżami - co drugi badany kierowca wskazał je jako częste. 4/10 kierowców przyznaje, że najczęściej rozmawia z pasażerami na tematy polityczne. Podczas przejazdu zdarza nam się też narzekać na korki (32%) albo rozmawiać o zdrowiu (29%). Okazuje się też, że w towarzystwie obcej osoby czasami jesteśmy skorzy do dzielenia się na temat swoich prywatnych spraw (32%), a nawet do zwierzeń o związkach (15%).

Im przyjemniejszy cel, tym bardziej jesteśmy rozmowni

Reklama

W drodze na imprezę, dworzec lub lotnisko i wracając z pracy - w tych sytuacjach pasażerowie są najbardziej rozmowni (te odpowiedzi wskazało kolejno: 62%, 43%, 30% kierowców). Najwyraźniej cel i czas wolny wpływają zatem na to, czy jesteśmy bardziej otwarci. Poranny przejazd do pracy został w tym kontekście wskazany tylko przez 15% kierowców, podobnie jak w celu wizyty lekarskiej. Najmniej chętnie odzywamy się w drodze na spotkanie biznesowe - ta odpowiedź była najrzadziej wybierana, bo tylko przez 9% badanych kierowców.

Reklama

Jesteśmy sympatyczni i kulturalni

Na podstawie spostrzeżeń kierowców taxi wyłania się pozytywny obraz mieszkańców miast. Sympatyczni i kulturalni - te cechy kierowcy wskazują najczęściej na podstawie własnych odczuć z rozmów z nieznajomymi pasażerami (kolejno 65% i 62%). Niemal co drugi określa ich także jako otwartych, pozytywnych i lubiących żartować. Przeciwności tych cech wskazywane są tylko przez co 10 kierowcę. Nieco bardziej podzielone są zdania kierowców, jeśli chodzi o chęć do zwierzeń pasażerów - 32% z nas robi to chętnie, a z drugiej strony co czwarty taksówkarz uważa, że pasażerowie są raczej zamknięci w sobie.

Lubimy rozmawiać i zagadywać

Interakcje między kierowcą a pasażerem istotnie nie dotyczą każdego przejazdu - kierowcy Free Now wskazali w 77%, że rozmowy z pasażerami odbywają się “czasami”, a tylko 10% twierdzi, że “za każdym razem”. Jednak warto zauważyć, że w co drugim przypadku, to pasażer inicjuje rozmowę z kierowcą, a tylko w 12% - odwrotnie. Kierowcy taxi sami w większości przyznają, że krótkie rozmowy z pasażerami mają na nich pozytywny wpływ - sprawiając, że czas mija szybciej i praca jest przyjemniejsza (obie odpowiedzi uzyskały po 56%), a także poprawiając im humor (47%).

Na przykładzie osobliwej sytuacji jaką jest rozmowa pasażera z kierowcą, badanie pokazało, że zwłaszcza w okresie pandemii, kontakt z drugim człowiekiem to coś, czego potrzebujemy. Nawet jeśli przybiera formę krótkiej nieformalnej rozmowy z nieznajomym na ogólne tematy, które łączą nas wszystkich.

[1] Badanie wśród 520 kierowców taxi z 7 największych miast w Polsce, współpracujących z platformą FREE NOW, w formie ankiety internetowej, przeprowadzonej w sierpniu 2021 roku.