Celem badania Free Now było sprawdzenie jak ponad roczna izolacja związana z koronawirusem zmieniła nas wszystkich: za czym tęsknimy, za co jesteśmy wdzięczni, co doceniamy bardziej, jak spędzamy czas i przemieszczamy się obecnie.

Reklama

Nasze badanie potwierdziło, że pozytywnymi wypadkowymi okoliczności związanych z pandemią, są między innymi większa wrażliwość na zdrowie bliskich i własne, docenienie możliwości okazywania bliskim czułości, a także czerpanie radości z tak naturalnej czynności jaką jest chodzenie pieszo. Jednak restrykcje, z którymi mamy do czynienia w całej Europie, wytworzyły szczególnie tęsknotę za swobodnym podróżowaniem i odwiedzeniem restauracji bez obostrzeń. Te ograniczenia w bezpośredni sposób wpłynęły też na sposób przemieszczania się po mieście. - mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREE NOW w Polsce.

Za co dziękujemy, co doceniamy

Pandemia wpłynęła niewątpliwie na nasze priorytety i wartości. Zdrowie najbliższych jest wskazywane przez aż 67% Polaków jako wartość, za którą jesteśmy wdzięczni. Ponad połowa z nas jest wdzięczna za posiadanie rodziny (57%) i własne zdrowie (51%), a 47% wskazuje w tym kontekście posiadanie pracy.

W ostatnim czasie doceniliśmy też okazywanie czułości i możliwość przytulenia swoich bliskich, co potwierdza aż 41% badanych wskazujących to jako czynność, która teraz sprawia im większą radość. 37% z nas docenia natomiast wspólne posiłki z rodziną. Co ciekawe, aż 38% Polaków odkryło radość w robieniu kroków, czyli chodzeniu na piechotę.

Za czym tęsknimy?

Reklama

Najbardziej wyczekiwaną aktywnością dla niemal co piątego Polaka jest spontaniczne podróżowanie. W dalszej kolejności wskazywana jest możliwość odwiedzenia restauracji bez obostrzeń (12%), a także wyjście do kina (11%) lub na siłownię (10%). Natomiast dla 1 na 10 Polaków to spotkanie się ze starszymi członkami rodziny bez obaw o zarażenie ich jest czymś, za czym najbardziej tęsknią. Aktywności, za którymi tęskni najmniejsza część Polaków, to przebywanie wśród współpracowników (3%), randkowanie (2%) i SPA/zabiegi kosmetyczne (1%).

Badanie Free Now, które objęło również mieszkańców miast z innych 8 krajów europejskich wykazało, że Europejczycy wskazują jako ważne lub wyczekiwane te same wartości i aktywności co Polacy, jednak w różnym natężeniu. Dla przykładu: aż 7 na 10 Irlandczyków jest szczególnie wdzięcznych za posiadanie pracy. Nawet ¼ Hiszpanów i tyle samo Portugalczyków, tęskni najbardziej za spotkaniem z seniorami rodziny. Natomiast dla aż 30% Francuzów to wyjście do restauracji jest najbardziej wytęsknioną aktywnością.

Czas wolny i mobilność

Silna rekomendacja pozostania w domu i izolacji zmieniła istotnie sposób spędzania czasu wolnego. Co drugi badany Polak przyznaje, że w wolnym czasie ogląda telewizję lub seriale częściej, niż przed pandemią. Spory odsetek badanych wolny czas poświęca także na rozwój własny - częściej niż przed pandemią czyta książki (34%), uprawia sport w domu (27%) i uczy się nowych umiejętności (24%). Aż 35% z nas przyznaje też, że więcej czasu poświęca obecnie na kontakt z bliskimi online. Prawie 6 na 10 badanych rzadziej odwiedza swoich bliskich w ich domach lub gości ich u siebie.

Ograniczone możliwości wyjścia na miasto lub podróżowania, praca zdalna i zalecenie ograniczenia kontaktów z ludźmi, spowodowały, że w porównaniu z innymi formami mobilności, transport indywidualny i chodzenie stały się popularniejsze w czasach pandemii. 4 na 10 mieszkańców polskich miast rzadziej korzysta z komunikacji miejskiej. Co piąty badany rzadziej niż wcześniej zamawia taksówkę. Aż 30% częściej przemieszcza się chodząc, a 27% przesiadło się do własnego auta.