Program, który ruszy w siedmiu stanach, jest pomyślany jako remedium na masowe mordowanie żeńskich płodów i noworodków. Ponieważ tradycja nakazuje rodzicom zaopatrzyć córkę w posag, rodzice wolą dokonać aborcji, a nawet morderstwa, nie popadać w długi, co doprowadziło do zachwiania w Indiach proporcji płci.

Reklama