Najważniejsze to znać procedury, przestrzegać terminów i nie bać się pytać o pomoc finansową. W przypadku wszystkich studiów: licencjackich, magisterskich i podyplomowych podstawą jest dobrze przygotowana aplikacja, czyli list motywacyjny oraz referencje od nauczycieli.

Aleksander Chmielewski, student I roku inżynierii, twierdzi, że połowa zgłoszeń odpada w tej fazie selekcji. Jeśli chcemy dostać się na studia pierwszego stopnia, czyli licencjackie, przygotowywanie dokumentów musimy rozpocząć już w wakacje przed ostatnią klasą liceum. Jeśli aplikujemy na studia rozpoczynające się w październiku 2009 r., wszystkie formularze należy wysłać do Oksfordu do 15 października 2008 r. Druki znajdują się na stronie www.ox.ac.uk. Aplikacje wysyłamy elektronicznie do dwóch jednostek - wspólnego dla całej Wielkiej Brytanii systemu UCAS (University and Colleges Application System) oraz do Oksfordu.

"Jeśli uniwersytetowi spodoba się nasza kandydatura, zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną: - mówi Jan Domański, który rozpoczął w Oksfordzie studia chemiczne. College płaci kandydatom na studentów za zakwaterowanie i wyżywienie, ale przejazd trzeba opłacić samemu. Podczas tych spotkań sprawdzana jest znajomość języka, komunikatywność i zainteresowanie przedmiotem. A w przypadku nauk ścisłych - głównie umiejętność logicznego myślenia i korzystania z podpowiedzi komisji. "Przed pierwszą rozmową starałem się zapamiętać jak najwięcej książkowej teorii" - wspomina Janek. " Niepotrzebnie, bo pytania były tak abstrakcyjne, że trzeba było kombinować, a nie recytować z pamięci".

Pod koniec roku uczniowie otrzymują z college’u list z odpowiedzią. Najczęściej uniwersytet składa im oferty warunkowe, co oznacza, że swoją aplikację muszą uzupełnić o aktualny certyfikat z języka angielskiego lub wyniki z matury.

Studia kosztują od 3 do 4 tys. funtów rocznie plus 2 tys. czesnego za college. Jest jednak szeroko rozwinięty system stypendialny. Ponadto każdy student z UE może wziąć uniwersytecki kredyt. "Pożyczka pokrywa koszty czesnego nawet przez cały okres studiów"- mówi Aleksander Chmielewski. - "A dług będę mógł zacząć spłacać dopiero, gdy zacznę zarabiać więcej niż 15 tys. funtów rocznie (ok. 75 tys. zł)".

UCZELNIA DAJĄCE STYPENDIA:
• Oxford Students Scholarships - za dobre wyniki w nauce w dziedzinach humanistycznych pokrywa opłaty za studia, a także koszty utrzymania - do 7 tys. funtów rocznie
• Shell Centenary Scholarship - pokrywa opłaty za studia i mieszkanie - od 2 tys. funtów
• Dulverton Scholarship - częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat za studia - do 3 tys. funtów
• Clarendon Fund - pokrycie opłat za studia - od 2 tys. do 3 tys. funtów
• Oxford Bursary - wsparcie dla ubogich studentów - od 1 tys. funtów
• Access to Learning Fund - stypendium na pokrycie kosztów utrzymania - do 3,5 tys. funtów