Jeśli alimenty nie zostały ustalone przez sąd, przede wszystkim wystąp o ich zasądzenie do polskiego sądu. Przedtem jednak ustal, gdzie przebywa ojciec dziecka.

Jego adresu szukaj za pośrednictwem rodziny, znajomych lub pracodawcy. Mogą Ci w tym pomóc także pracownicy ambasady lub konsulatu kraju, w którym przebywa ojciec twojego dziecka.

Po zasądzeniu alimentów przez polski sąd zwróć się o uznanie wyroku do sądu kraju, w którym przebywa ojciec dziecka. Następnie złóż wniosek do tamtejszego organu egzekucyjnego (odpowiednik naszego komornika) o ciągnięcie alimentów i przesyłanie ich na Twoje konto.

Jeżeli ojciec dziecka będzie się uchylał od płacenia, skieruj sprawę do prokuratury w Polsce. Za niepłacenie alimentów grozi mu odpowiedzialność karna. W chwili powrotu do kraju może zostać zatrzymany na granicy.

Gdy nie uda Ci się ustalić adresu ojca dziecka i egzekucja alimentów stanie się niemożliwa, możesz się starać o zaliczkę alimentacyjną. Ma do niej prawo tylko dziecko, na które zasądzono alimenty.

W przypadku niemożności ściągnięcia alimentów od ojca, możesz wystąpić o nie do jego najbliższej rodziny, np. do dziadków dziecka. Warunkiem jednak jest to, że były partner uznaje dziecko za swoje. Jeśli tego nie zrobił, złóż wniosek o ustalenie ojcostwa.

WARTO WIEDZIEĆ:
Przed wystąpieniem o alimenty od ojca przebywającego za granicą trzeba zgromadzić odpowiednie dokumenty (odpisy aktów urodzenia dzieci, odpisy aktów małżeństwa itp.). Należy też pamiętać, że:

  • polskie dokumenty, które będziemy przesyłać za granicę, powinny zostać przetłumaczone na język danego kraju przez tłumacza przysięgłego;
  • wyrok polskiego sądu zasądzający alimenty powinien być sporządzony dla celów obrotu zagranicznego (jeśli przesyłamy go za granicę). Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w sądzie.