Mieszkając w bloku, płacisz nie tylko za lokal, który zajmujesz, lecz także za tzw. część wspólną budynku. Pewne koszty są niezależne od spółdzielni czy wspólnoty, na inne zarządzający mają większy lub mniejszy wpływ.

Koszty niezależne obejmują zwykle opłaty za media oraz podatki.
• Opłaty za media - to świadczenia obejmujące koszty wszelkich przyłączy doprowadzonych do budynku. Płacisz więc m.in. za:

- dostawę zimnej wody
- odprowadzanie ścieków
- podgrzanie wody (opłata stała)
- konserwację instalacji
- centralne ogrzewanie (ponieważ jego koszt jest wysoki, zwykle opłaty rozkładane są na 12 miesięcy)
- domofon (wartość tej opłaty zależy od liczby mieszkań - płacisz średnio 1,5-2 zł mies.)
- antenę zbiorczą.

• Podatek od nieruchomości - ustalany jest co rok przez gminę, nie zależy więc od spółdzielni (wspólnoty). Wynosi średnio 2-6 gr mies. za metr kwadratowy lokalu. Jeśli nie jesteś właścicielką lokalu, w którym mieszkasz, opłacasz go w czynszu. Przez gminę ustalana jest też opłata za użytkowanie wieczyste. Właściciele mieszkań obie te opłaty regulują sami w urzędzie gminy.

• Koszty zależne od spółdzielni - to tzw. zaliczka na eksploatację. Jej wysokość zależy m.in. od spółdzielni (wspólnoty) i obejmuje:

- koszt eksploatacji wind, ogrzewania i oświetlenia klatek schodowych, piwnic, podwórka itp. (częściowo zależny od zarządcy)
- wywóz śmieci - opłata naliczana w zależności od liczby osób zameldowanych w mieszkaniu
- konserwację budynku i jego otoczenia (np. bramy garażowej, instalacji c.o., zieleni itp.)
- w niektórych czynszach uwzględnione jest też ubezpieczenie budynku od ognia i innych szkód losowych (0,1-0,15 procenta wartości nieruchomości rocznie)
- wynagrodzenie dozorcy - wysokość opłat zależy m.in.: od miasta, dzielnicy oraz wielkości budynku; mieszkańcy osiedli chronionych dodatkowo płacą za ochronę.

• W czynsz wliczane są też koszty administrowania nieruchomością (czyli pensje prezesa i zarządu spółdzielni lub zarządcy wspólnoty, utrzymanie biura oraz pensje pracowników różnych działów). Koszty te nie zawsze są wyszczególnione na wydrukach, które otrzymujemy od zarządcy nieruchomości.

• Fundusz remontowy - we wspólnotach o powstaniu i wysokości funduszu decydują ich członkowie. W spółdzielniach - zarząd. Z funduszu opłacane są remonty, np. naprawa dachu czy ocieplenie ścian. Wpłaty (liczone za mkw. mieszkania) są zróżnicowane. W nowych blokach - 30-50 gr. za mkw.; w starych, zdewastowanych - 2,50-3 zł za mkw.