Mimo widocznego postępu w tym zakresie, w naszej kulturze wciąż istnieje pewna doza przyzwolenia na przemoc, szczególnie wobec kobiet. Niewybredne żarty, protekcjonalne traktowanie, silną zazdrość i chęć kontroli traktuje się z przymrużeniem oka, a czasem nawet jako objawy miłości.

Reklama

Jak rozpoznać, że partner ma skłonność do agresji? Terapeutka, która pracuje z ofiarami przemocy domowej Ewelina Bazyluk opowiedziała o agresji w związku.

Jak wzmocnić poczucie własnej wartości i stawić opór?