Najważniejszymi kryteriami wyszukiwania partnera w sieci w ogóle są odległość do danej osoby oraz jej stan cywilny (po 21 % wszystkich głosów na każde z tych kryteriów). W dalszej kolejności użytkownicy portali randkowych zwracają uwagę na wykształcenie – 12% odpowiedzi, wiek – 12% i sylwetkę – 10.5%.

Wyraźne różnice pojawiają się przy rozbiciu wyników na odpowiedzi udzielane przez panów i pań. Dla panów najważniejszą cechą potencjalnej partnerki jest odległość, jaka ich dzieli od niej – aż 26% panów zwraca na to uwagę w pierwszej kolejności. Dla kobiet odległość nie jest tak istotna – szczególną uwagę zwróci na nią tylko 17% pań. Aż 19% panów, zanim zacznie korespondować z kobietą, sprawdzi, jaką sylwetkę ma ich potencjalna partnerka oraz w jakim jest wieku - 15% głosów oddanych przez panów. Niecałe 14% panów sprawdza stan cywilny pań. Po odległości, sylwetce i wieku, stan cywilny jest dopiero 4 najpopularniejszym kryterium wyszukiwania partnerek przez Internet.

Dla kobiet najważniejszą cechą wyszukiwania partnera jest jego stan cywilny – 27% pań określi to kryterium jako pierwsze. Dla 18% pań najistotniejsze jest wykształcenie potencjalnego partnera oraz odległość do niego – 17%. Sylwetka, która jest drugim najważniejszym kryterium wyszukiwania przez panów, dla pań zdaje się nie mieć znaczenia – tylko 3% kobiet będzie się kierowało tym kryterium przy szukaniu potencjalnego partnera. Również wiek partnera dla pań jest dużo mniej istotny – 10% zaznaczeń pań. Dla prawie 9% pań ważny jest stosunek partnera do picia alkoholu. Jest to istotne tylko dla 3% panów, którzy większą uwagę zwrócą na to, czy ich potencjalna partnerka jest osobą palącą – 6 % odpowiedzi panów i niecałe 4% zaznaczeń pań. Panie też zwracają mniejszą uwagę na to, czy ich potencjalny partner posiada dzieci – 1,6 % pań, ponad 3% odpowiedzi panów.

Oczywiście na wybór potencjalnego partnera składa się suma powyższych kryteriów oraz szereg innych czynników jak dopasowanie osobowości i życiowych wartości i celów (w ich sprawdzeniu mogą pomóc biura matrymonialne).  Zaobserwowane wyniki wskazują jednak wyraźnie na odległość, czyli szanse na szybkie spotkanie i sylwetkę jako najważniejsze kryteria dla panów oraz jasno określony stan cywilny, czyli uczciwe zamiary i wykształcenie jako decydujący argument dla pań. Zatem wysportowane i zgrabne panie oraz wolni, wykształceni mężczyźni maja największe szanse na miłość!