Badania przeprowadzone przez portal Recombu.com na grupie 2 tys. osób wykazały, że jedna trzecia użytkowników telefonów ukradkiem sprawdza wiadomości tekstowe swojego partnera, a 20 proc. sprawdza jego rejestr połączeń.

Reklama

Co dziesiąta osoba jest porzucana za pośrednictwem SMS-a, a 25 proc. ankietowanych przyznało się do SMS-owych flirtów.

Ankietowani (ok. 10 proc.) przyznają się też do kasowania wszystkich wiadomości, które mogłyby wzbudzić podejrzliwość ich partnera.