W czasie 16 dni organizacje pozarządowe podejmują wiele inicjatyw nagłaśniających problem przemocy wobec kobiet.

Reklama

Podczas tegorocznej kampanii Fundacja Feminoteka ma opublikować raport na temat gwałtów i przemocy seksualnej wobec kobiet, a Fundacja "Porozumienie bez barier" oraz Centrum Praw Kobiet po raz kolejny przyznają wyróżnienia Białej Wstążki dla mężczyzn reagujących na przemoc wobec kobiet.

W ramach "Wielkiej Kampanii o Godność" od 28 listopada do 9 grudnia w siedzibie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie) odbywać się będą bezpłatne konsultacje psychologiczne dla ofiar i świadków przemocy.

Zjawisko przemocy jest związane z płcią - ponad 90 proc. osób doświadczających przemocy seksualnej to kobiety, stanowią one także większość wśród ofiar przemocy domowej. Jak wynika z danych policji, w zeszłym roku wśród blisko 135 tys. ofiar, było ponad 82 tys. kobiet; dzieci - ponad 40 tys. Ok. 33 proc. wszystkich zabójstw w Polsce to następstwa kłótni domowych; ich ofiarami padają głównie kobiety.

Według organizatorów "Wielkiej Kampanii o Godność", w Polsce co 40 sekund kobieta doświadcza przemocy, a co druga zamordowana Polka jest ofiarą przemocy domowej. Sprawcami przemocy są głównie mężczyźni (96 proc.).

W zeszłym roku w Polsce znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która wzmocniła ochronę ofiar, m.in. przez zakaz zbliżania czy nakaz opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania. Wprowadziła bezpłatną obdukcję, a także obowiązkową terapię dla sprawców przemocy.

Z danych ministerstwa sprawiedliwości wynika, że w 2010 r. za przestępstwo znęcania się z art. 207 par. 1 (znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą), na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu skazano ponad 11 tys. osób, pod nadzór kuratora oddano ponad 7,4 tys. z nich. Wśród pokrzywdzonych było blisko 12 tys. kobiet i ponad 3 tys. dzieci.

Od sierpnia 2010 r., kiedy znowelizowana ustawa weszła w życie, do czerwca 2011 r. sądy w ponad 600 przypadkach wydały - jako środek zapobiegawczy - nakaz opuszczenia lokalu przez podejrzanych o stosowanie przemocy domowej. W II półroczu 2010 r. orzeczono 99 przypadków zakazu zbliżania się, a w I półroczu 2011 r. - 168.

Organizacje pozarządowe chcą kolejnej nowelizacji ustawy, która wprowadziłaby m.in. damsko-męskie patrole interweniujące w przypadkach przemocy domowej, całodobową linię interwencyjną dla ofiar i świadków i standardową procedurę pomocy ofierze przemocy oraz kartę jej praw.

25 listopada to Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet; upamiętnia on zamordowanie działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. Rozpoczyna "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć", które kończą się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, co ma zwracać uwagę na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka.

W ramach "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" prowadzona jest Kampania Białej Wstążki, a 6 grudnia obchodzony jest Dzień Białej Wstążki. Akcja ta rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie, kiedy w ciągu sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była wyrazem protestu przeciwko "masakrze w Montrealu", kiedy 6 grudnia 1989 r., w budynku politechniki mężczyzna zastrzelił 14 kobiet i ranił 13 innych osób, ponieważ - jak tłumaczył - kobiety nie powinny kończyć studiów technicznych.

Obecnie biała wstążka noszona przez mężczyzn jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy i deklaracji, że nie będą jej stosować, a także, że będą na nią reagować.