Apel ma związek z przypadającym w piątek Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet. - Amnesty International uważa, że podpisanie konwencji przez Polskę będzie stanowić istotny krok zmierzający do eliminacji przemocy wobec kobiet. Złożenie podpisu i późniejsza ratyfikacja oraz implementacja konwencji potwierdzi, iż Polska chce aktywnie zapobiegać oraz zwalczać przemoc wobec kobiet oraz przemoc domową - oceniła dyrektorka Amnesty International Polska Draginja Nadażdin.

Reklama

Jej zdaniem polska prezydencja "powinna podjąć starania zmierzające do rozpoczęcia ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet". Amnesty International podkreśla, że poprzednie prezydencje - szwedzka, hiszpańska i belgijska - podjęły kroki w tej sprawie. W ciągu ostatnich dwóch lat przyjęto bowiem strategię równości płci oraz pojawiła się obietnica przygotowania europejskiej strategii działań na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet.

W piątek ma wystartować akcja Amnesty International "SignIt4me". Konto o takiej nazwie znajduje się już w serwisie społecznościowym Twitter. Za jego pomocą internauci będą mogli zaapelować do ministra Radosława Sikorskiego o podpisanie konwencji. Szef MSZ jest znany z tego, że chętnie wypowiada się na tym portalu. Jego konto śledzi ponad 20 tys. osób.

- Dzień przeciw przemocy wobec kobiet to dobry moment, by przypomnieć, że Polska jeszcze nie podpisała tej konwencji - tłumaczy sens akcji rzeczniczka prasowa AI Aleksandra Minkiewicz.

Konwencja Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została po raz pierwszy wyłożona do podpisu 11 maja 2011 r. Dotychczas podpisało ją 17 krajów Europy; ostatnio - 7 listopada - uczyniła to Ukraina.

Jak tłumaczą przedstawiciele AI konwencja wprowadza bardziej szczegółowe niż dotychczas definicje przestępstw, m.in. gwałtu, co pozwala na lepsze wykrywanie sprawców. Są w niej też zawarte gwarancje lepszego dostępu ofiar środków ochrony prawnej - policji i sądów.

W czerwcu Amnesty International zaapelowała, by Polska włączyła do priorytetów swojej prezydencji kwestię praw człowieka, w tym m.in. prawa kobiet. Z kolei pod koniec października brak promocji praw człowieka przez Polskę spotkał się z krytyką AI.

Według danych podawanych przez AI każdego dnia w Europie z powodu przemocy cierpi jedna na pięć kobiet, a roczny koszt ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych skutków przemocy wobec kobiet w całej Europie sięga 34 miliardów euro.

Reklama

Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet jest obchodzony 25 listopada dla upamiętnienia zamordowania działaczek na rzecz praw człowieka, sióstr Mirabal, w 1960 r. w Republice Dominikany. Rozpoczyna on "16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć", które kończą się 10 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, co ma zwracać uwagę na fakt, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka. W ramach "16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" prowadzona jest Kampania Białej Wstążki, a 6 grudnia obchodzony jest Dzień Białej Wstążki. Jest ona symbolem sprzeciwu wobec przemocy i deklaracji, że nie będą jej stosować, a także, że będą na nią reagować.