30 maja został ustanowiony Dniem Rodzicielstwa Zastępczego przez Sejm w 2006 r.

Reklama

- W tym roku zaprosiliśmy do świętowania tego wyjątkowego dnia wszystkie rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, organizacje i instytucje, które organizują spotkania i pikniki, w czasie, których podkreślą wagę rodzinnej opieki zastępczej - poinformowała PAP przewodnicząca Koalicji Joanna Luberadzka-Gruca z Fundacji Przyjaciółka.

Podkreśliła, że tegoroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest symboliczny, ponieważ zakończyły się kilkuletnie prace Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, którą 28 kwietnia przyjął Sejm, a w czwartek poparł Senat. - Koalicja będzie się bacznie przyglądać wpływowi nowych regulacji na rozwój rodzinnej opieki zastępczej i wspieranie rodzin dzieci powierzanych opiece - zapowiada Luberadzka-Gruca.

- Mamy nadzieję, że ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wreszcie przybliży nas do rozwiązań wprowadzonych wiele lat temu w innych krajach. Polska - jako nowoczesny i europejski kraj - musi wspierać rozwój rodzinnej opieki zastępczej. Mamy nadzieję, że większość wysłanych w niebo marzeń zostanie spełniona - dodaje Monika Madej z Fundacji Świętego Mikołaja.

- Chciałabym, żeby balony z naszymi marzeniami wylądowały w odpowiednich miejscach. Odpowiednich, czyli takich, które dadzą szanse na ich spełnienie. Dla mnie spełnienie choćby kilku tych marzeń w skali kraju, byłoby docenieniem tych, którzy bezpośrednio opiekują się dziećmi - mówi Elżbieta Matusiak z zarządu Koalicji, od ponad 5 lat prowadząca rodzinny dom dziecka "Mały Książę" z Krakowa.

- Nasze Stowarzyszenie organizuje od 2007 r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w formie Pikników Rodzinnych pełnych atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W tym roku mamy czwartą edycję imprezy, przedsięwzięcie z każdym rokiem bardziej nabiera rumieńców, sprzyja integracji rodzin, a także przyczynia się do propagowania idei rodzinnej opieki zastępczej. Zakładamy, że naszą imprezę odwiedzi ok. 200 osób, każda rodzina wypuści balonik, będziemy też dysponować dużym balonem, który wzniesie do góry zbiorowe marzenia - mówi Mirosław Chrapkowski z Zarządu Koalicji, przedstawiciel Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego "Nasze Gniazdo" z Wejherowa. Chrapkowski wraz z żoną Joanną od 6 lat prowadzi Pogotowie Rodzinne.

Reklama

Także Fundacja Świętego Mikołaja, należąca do Koalicji, weźmie udział w tym wydarzeniu podczas pikniku dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w podwarszawskich Ząbkach, na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Kaczeniec. Atrakcja imprezy będzie czekoladowa śnieżynka, której części zostaną podzielona pomiędzy uczestników pikniku. Śnieżynka - podarunek firmy E. Wedel - wykonana jest przez Pracownię Rarytasów pod okiem mistrza Janusza Profusa według projektu Joanny Profus.

Balony z marzeniami polecą w niebo również m.in. w Białej Podlaskiej, Częstochowie, Gaszowicach, Lublinie, Łężanach, Karlinie, Krakowie, Oświęcimiu, Radomiu, Rajsku, Rudzie Śląskiej, Warszawie, Wejherowie i w Wyszkowie.

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej powstała w 2004 r. jako platforma dialogu organizacji, instytucji i osób zaangażowanych w rodzinną pieczę zastępczą. Jest to grupa praktyków z całej Polski.

Według danych MPiPS w rodzinach zastępczych niespokrewnionych różnego typu wychowuje się blisko 17,5 tys. dzieci, w rodzinach spokrewnionych ponad 48 tys., a w rodzinnych domach dziecka ponad 2,2 tys. W całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa przeszło 23,7 tys. dzieci.