W niedzielnym spotkaniu uczestniczyło ok. 50 pań i kilku mężczyzn. O własnych doświadczeniach w polityce opowiadały m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik oraz radna sejmiku woj. śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

Reklama

Jak wyjaśniała podczas spotkania prezeska koordynującego powstawanie Klubu sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywne Kobiety Halina Sobańska, celem tej inicjatywy jest zachęcenie regionalnych środowisk kobiecych do inicjowania wspólnych przedsięwzięć społecznych i politycznych, edukowanie liderek politycznych, a także wymiana doświadczeń między kobietami aktywnymi w życiu publicznym.

"Klub ma ambicje, aby współpraca kobiet w ramach Klubu rozwijała się w stronę tworzenia śląskiej grupy rzecznictwa interesów kobiet" - zapowiedziała Sobańska. Pomysłem koordynatorek Klubu na realizację tej koncepcji jest networking, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy.

Na spotkania i do swoich przedsięwzięć koordynatorki przedsięwzięcia zamierzają zapraszać działaczki społeczne i polityczne, radne, posłanki i eurodeputowane. "Jesteśmy przekonane, że networking, czyli współpraca w sieci, wzmocni rolę kobiet w procesach podejmowania decyzji" - wskazała prezeska.

Członkinie Klubu zamierzają wykorzystywać również inne metody i narzędzia wzmacniające głos kobiet już uczestniczących w polityce. "Będziemy korzystać z doświadczeń i narzędzi (), które przyjadą do nas z Finlandii, Czech i Grecji w postaci kobiet, które zainicjują działania, którymi mogą się pochwalić na swoim gruncie. Dobrze uczyć się od tych, którzy już wyważyli te drzwi" - wyjaśniła Sobańska.

Reklama

Najbliższe spotkania Klubu organizowane będą w ramach trwającego do czerwca projektu "Wybory kobiet - zwiększenie partycypacji kobiet w procesie podejmowania decyzji", współfinansowanego ze środków unijnych przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Reklama

Przed ubiegłorocznymi wyborami samorządowymi ok. 50 pań, które zamierzały startować w wyborach, przeszło w ramach tego projektu szkolenia dotyczące m.in. funkcjonowania samorządów, kreowania wizerunku oraz komunikacji. Dla uczestniczek projektu zorganizowano wyjazdowe warsztaty do Brennej, Ogrodzieńca i Wisły.

Jak podkreślały w niedzielę koordynujące to przedsięwzięcie przedstawicielki Aktywnych Kobiet Agnieszka Pawłowska i Monika Sobańska, działania Klubu będą wynikać z doświadczeń przedwyborczych warsztatów. "Planujemy wsparcie merytoryczne, ale też psychiczne, które jest potrzebne w takich działaniach" - wyjaśniły.

"Planowałyśmy też założenie forum prezydentek w ramach Klubu. Trochę nam ciężko idzie zaproszenie prezydentek - mamy ich kilka na Śląsku, są na pewno bardzo zapracowane - ale staramy się usilnie je zaprosić i będziemy non stop pukać do ich drzwi tak długo, aż w końcu się pojawią" - zadeklarowały działaczki.

Spotkania Klubu będą odbywały się raz w miesiącu w różnych miejscach i będą poświęcone konkretnym tematom. Najbliższe, kwietniowe, ma być współorganizowane przez Partię Kobiet i dotyczyć Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

Jedno z planowanych spotkań ma odbyć się w kompleksie saun. "Będziemy tam miały okazję spotkać się w trochę innych okolicznościach, mniej formalnych, w saunie fińskiej. W Finlandii to bardzo częste, że dyskusje polityczne i merytoryczne odbywają się w negliżu, w saunach. Chcemy też tego uczyć się od Finek i Finów, by bardziej na luzie podchodzić do tych ważnych dla nas rzeczy" - zapowiedziały Pawłowska i Sobańska.