Konieczność spłacania przez wiele lat kredytu nie powinna nas pozbawiać możliwości finansowania bieżących potrzeb, w tym wakacyjnego wypoczynku. Sprawdzanie tak zwanej zdolności kredytowej polega zresztą na ustaleniu przez bank, czy będziemy w stanie zaspokoić bieżące potrzeby i jednocześnie spłacać raty kredytu.
Zdarzają się jednak wydatki przekraczające (przynajmniej na jakiś czas) nasze możliwości. Możemy wtedy wystąpić do banku o czasowe zawieszenie spłaty rat.

Złóż w banku pisemny wniosek

Aby zawiesić spłatę którejś raty, należy wystąpić do banku z pisemnym wnioskiem. Musimy go złożyć najpóźniej 10-14 dni przed terminem płatności kolejnej raty. Warto jednak wcześniej dowiedzieć się w swoim banku, jakie terminy obowiązują. W większości banków oferujących kredyty mieszkaniowe możliwość zawieszenia płatności jednej raty w ciągu roku jest obecnie standardem. Jeśli więc spłacamy raty w terminie, bank raczej nie odmówi nam skorzystania z takiej możliwości.

Bank wydłuży spłatę lub podwyższy raty

Efektem takich kredytowych wakacji może być wydłużenie okresu spłaty albo zachowanie dotychczasowego okresu przy jednoczesnym podwyższeniu kwoty kolejnych rat. Można więc dostosować warunki dalszej spłaty zadłużenia do swojej aktualnej sytuacji finansowej. Warto też pamiętać, że zawieszenie spłaty jednej z rat zwykle bardziej nam się opłaca niż zaciąganie nowej pożyczki na wakacyjne wydatki. Nie ponosimy tu bowiem kosztów związanych z przyznaniem kredytu.