Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych wypadkach, np.: remanent, konieczność realizacji nagłego zamówienia lub inne zdarzenia trudne do przewidzenia przez pracodawcę. O tym, czy takie nagłe zdarzenie zaistniało, decyduje pracodawca.

- W godzinach nadliczbowych nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży i pracowników młodocianych. Pracownicy, którzy mają pod opieką dzieci do 4. roku życia, mogą pracować w godzinach nadliczbowych tylko wtedy, gdy wyrażą na to zgodę. Osoby niepełnosprawne - gdy mają orzeczenie lekarskie zezwalające na taką pracę.
- W normalnym dniu pracy nie może być więcej niż 5 godzin nadliczbowych, czyli przy 8-godzinnym dniu pracy, łącznie z nadgodzinami, nie możemy pracować dłużej niż 13 godzin na dobę. W ciągu tygodnia liczba nadgodzin nie powinna przekroczyć 8 godzin. Kodeks pracy wprowadza także 150-godzinny limit pracy nadliczbowej w ciągu roku. Jednak ten roczny limit może zostać rozszerzony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub umowie o pracę.
- Za pracę po godzinach, oprócz normalnego wynagrodzenia, należy nam się dodatek. Zamiast dodatku pracodawca może, na pisemny wniosek pracownika, udzielić czasu wolnego od pracy (w wymiarze odpowiadającym liczbie przepracowanych godzin nadliczbowych). Jeśli pracodawca sam chce dać pracownikowi wolne (bez pisemnego wniosku), to musi udzielić go w wymiarze o połowę wyższym niż liczba nadgodzin. Za pracę w dniu ustawowo wolnym przysługuje inny wolny dzień.

Ile dostaniesz za nadgodziny?

Dodatek za pracę po godzinach wynosi:
• 100 proc. wynagrodzenia, gdy pracujesz w nocy, w niedzielę lub święta;
• 50 proc. za nadgodziny w zwykłym dniu pracy;
• po przekroczeniu tygodniowej normy czasu pracy za każdą dodatkowo przepracowaną godzinę należy ci się dodatkowo 100 proc. wynagrodzenia;
• za pracę w niedzielę i święto, która jest jednocześnie pracą w godzinach nadliczbowych, przysługują 2 dodatki: jeden za pracę w niedzielę lub święto - 100 proc.; oraz drugi za pracę w godzinach nadliczbowych - kolejne 100 proc. Oczywiście pod warunkiem, że nie udzielono ci dnia wolnego.