Gdy tracimy kartę, za transakcje dokonane przed zgłoszeniem tego faktu w banku odpowiadamy tylko do równowartości 150 euro. Pod warunkiem jednak, że należycie zabezpieczyliśmy kartę i nikomu nie udostępniliśmy PIN-u. Gdy nie będziemy uważnie chronić swojego kodu, bank może odmówić pokrycia kosztów.

Jak chronić swoje pieniądze?
- Nie wolno przechowywać karty razem z kodem PIN.
- Nie wolno również nikomu udostępniać kodu PIN i trzeba chronić go przed dostrzeżeniem przez osoby trzecie przy bankomacie.
- W razie utraty karty należy natychmiast powiadomić o tym bank. Nawet gdy nikt jej nie ukradł, ale gdzieś się zawieruszyła, lepiej to zgłosić i za niewielką opłatą wyrobić nową. Każdy bank w chwili wydania karty klientowi podaje również numer, pod którym przez całą dobę można zgłaszać jej kradzież lub zagubienie. Warto zanotować go w kalendarzyku lub w telefonie komórkowym i zawsze mieć przy sobie.