Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny listę z 9600 podpisami przesłała dziś wraz z apelem na ręce Marszałka Sejmu. "Stanowczo protestujemy przeciwko próbom zmiany konstytucji z inicjatywy Ligi Polskich Rodzin zmierzającymi do całkowitego zakazu przerywania ciąży poprzez wprowadzenie do art. 38 Konstytucji RP poprawki dotyczącej «prawnej ochrony życia od chwili poczęcia» lub/i wprowadzenie do art. 30 poprawki, która przyznaje człowiekowi godność od chwili poczęcia" - napisały kobiety z Federacji w liście otwartym do Marka Jurka.

Według pań, które podpisały się pod listem, zmiana konstytucji doprowadzi do jeszcze bardziej drastycznego ograniczenia praw człowieka wobec kobiet, w tym ich prawa do życia, zdrowia, godności i samostanowienia, a strach przed ciążą może skłonić wiele kobiet do rezygnacji z macierzyństwa.

Pod kolejnym apelem, przygotowanym przez Porozumienie 8 Marca podpisało się już 1500 osób, w tym uznane postaci świata sztuki, kultury, nauki i biznesu, m.in. Wisława Szymborska, Helena Łuczywo, prof. Barbara Skarga, Jerzy Pilch, Joanna Brodzik, Bożena Walter, Magdalena Cielecka czy Reni Jusis. List ze wszystkimi nazwiskami został skierowany do Sejmu.