Męska (nie)płodność pod lupą

Badanie opinii Polaków na temat ich płodności zostało zrealizowane na zlecenie Sepharmy w celu ustalenia podejścia mężczyzn w wieku 18-54 lat do zagadnień związanych z ich płodnością. Ogółem 66% ankietowanych przyznało, że posiada dzieci. Jednocześnie 36% mężczyzn wskazało, że obecnie stara się ze swoją partnerką o dziecko. Najczęściej deklaracje te padały ze strony mężczyzn w wieku 23-34 lat (44% wskazań) oraz 35-44 lat (37 % wskazań).

- Wyniki naszego badania, dotyczące posiadania dzieci przez mężczyzn, nie są dla nas zaskoczeniem. Liczba posiadanego potomstwa rośnie wraz z wiekiem, a o dzieci starają się najczęściej mężczyźni znajdujący się w dwóch środkowych grupach wiekowych. Sądzimy, że czynnikiem, który w dużej mierze wpływa na ten wynik jest wcześniejsze, poprzedzające pragnienie ojcostwa, dążenie do osiągnięcia przez nich stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego – wskazuje Paweł Szczeciński, prezes Zarządu Sepharma Sp. Z o.o.

Czy oby na pewno młodość = płodność?

Raport z opisywanego tu badania wskazuje, że ogółem jedynie 28% ankietowanych mężczyzn starało się z partnerką o dziecko w ciągu ostatnich 5 lat. Eksperci zwracają jednak uwagę na fakt, że 36% ankietowanych przyznało, że miało problemy z poczęciem dziecka z partnerką. Co jednak ważne, nie jest to od razu określane jako niepłodność męska, ponieważ ankietowani nie wskazali, czy przedłużające się starania były związane z tą chorobą (u osób poniżej 35. roku życia niepłodność diagnozuje się zwykle po 12 miesiącach regularnych zbliżeń bez zabezpieczenia, które nie kończą się ciążą). Nie wiemy też, który czynnik w tych trudnościach był kluczowy – męski, czy żeński. Jednocześnie warto podkreślić, że najczęściej odpowiedź taka – mówiąca o trudnościach w poczęciu – była udzielana w dwóch najmłodszych grupach wiekowych badanych mężczyzn, co w pewnym sensie burzy mit mówiący o tym, że młody = płodny.

- Z wyników przeprowadzonego badania widać, że najwięcej problemów z poczęciem dziecka z partnerką zadeklarowali najmłodsi mężczyźni, którzy brali udział w ankiecie, czyli z grup wiekowych 18-24 lata i 25-34 lata. Spodziewaliśmy się, że wynik ten będzie raczej charakteryzował starszych mężczyzn. Autorytety medyczne, z którymi współpracujemy, sugerują, że może być to związane z przemęczeniem młodych mężczyzn, będących w większości na początku swojej kariery zawodowej, i towarzyszący temu stres. W efekcie ich organizmy są przeciążone, co ogólnie wpływa negatywnie na ich kondycje fizyczną, a w konsekwencji również na płodność. Nie sprzyja temu także niezdrowy tryb życia oraz choroby cywilizacyjne. Obecnie w dobie pandemii koronawirusa pojawia się też coraz więcej badań wskazujących na zwiększenie tego problemu w najbliższej przyszłości - przekonuje Paweł Szczeciński.

Badanie opinii mężczyzn zostało wykonane w na przełomie września i października br. przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii. Objęło mężczyzn w wieku 18-55 lat, będących w stałej relacji z partnerką. Zostało zrealizowane metodą wywiadów on-line (CAWI) na próbie 523 respondentów.