World Contraception Day jest inicjatywą wspieraną przez koalicję organizacji pozarządowych i międzynarodowych towarzystw naukowych zajmujących się zdrowiem seksualnym (m.in.: International Planned Parenthood Federation - IPPF, United States Agency for International Development - USAID) oraz firmę Bayer.

Światowy Dzień Antykoncepcji co roku podejmuje inne kwestie dotyczące potrzeb związanych z antykoncepcją i życiem seksualnym kobiet i mężczyzn. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Antykoncepcji - "Twoje życie. Twoje prawo" przypomina młodym ludziom o prawach, jakie posiadają - do zdobywania rzetelnych informacji o życiu seksualnym, chorobach przenoszonych drogą płciową, zapobieganiu niechcianym ciążom, stosowaniu właściwej antykoncepcji i odpowiedzialnym planowaniu rodziny. To "Twoje życie. Twoje prawo", by o nim decydować i wiedzieć jak je dawać innym. Hasło zachęca młodzież do zdobywania wiedzy o skutecznych metodach planowania rodziny i odpowiedzialnego podejścia do życia seksualnego.

Jak wykazało międzynarodowe badanie opinii przeprowadzone w 2011 roku na zlecenie firmy Bayer, wielu młodych ludzi czerpie informacje z internetu i często ponosi tego konsekwencje. Brak kontaktu z lekarzem specjalistą, niewystarczająca edukacja seksualna skutkują niepożądanymi ciążami i chorobami przenoszonymi drogą płciową.

"Twoje życie. Twoje prawo" skłania do odpowiedzialności za siebie i partnera - zdobycia wiedzy i zadbania o antykoncepcję.

Badanie "Roztropnie lub bezmyślnie. TWOJE ŻYCIE. TWOJE PRAWO, by wiedzieć o antykoncepcji wszystko", które przeprowadzone pod auspicjami organizacji pozarządowych i towarzystw naukowych, przy wsparciu firmy Bayer wykazało, że młodzi ludzie mają utrudniony dostęp do rzetelnych informacji o antykoncepcji i często uprawiają seks bez zabezpieczenia. Badanie przeprowadzono w 29 krajach na grupie 6000 osób w wieku 15-19 lat.

Okazało się, że od 2009 roku liczba młodych ludzi uprawiających seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia wzrosła aż o 111 proc. we Francji (z 19 proc. do 40 proc.), o 39 proc. w USA (z 38 proc. do 53proc.) i o 19 proc. w Wielkiej Brytanii (z 36 proc. do 43 proc.). W Egipcie 36 proc. ankietowanych kobiet i mężczyzn wierzy, że kąpiel, bądź prysznic po stosunku jest skuteczną formą antykoncepcji. A 28 proc. badanych młodych ludzi z Tajlandii i 26 proc. z Indii jest przekonanych, że uprawianie seksu podczas menstruacji chroni przed zajściem w ciążę.

Sytuacja w Polsce wcale nie wygląda lepiej. Aż 44 proc. aktywnych seksualnie młodych Polaków uprawiało seks z nowym partnerem bez zabezpieczenia; 22 proc. z nich nie lubi stosować antykoncepcji, natomiast 16 proc. mężczyzn i 12 proc. kobiet przyznało, że podczas stosunku byli pijani i zapomnieli o środkach ostrożności.

19 proc. ankietowanych nie mogło uzyskać rzetelnych informacji o antykoncepcji, kiedy tego potrzebowali, zaś 32 proc. uzyskało nieprawdziwe informacje o antykoncepcji czerpiąc wiedzę z Internetu (fora internetowe, chat, social media). Ponad połowa (56 proc.) młodych Polaków zetknęła się z problemem nieplanowanej ciąży w gronie najbliższych przyjaciół lub w rodzinie. To najwyższy odsetek w Europie. Drugie miejsce, po Polsce, zajmuje Wielka Brytania (42 proc.).

Więcej informacji o Światowym Dniu Antykoncepcji można znaleźć na stronie: www.your-life.com