Amerykanie przestudiowali badania ankietowe przeprowadzone w latach 90. na nastolatkach o podobnych cechach - jedyną różnicą między nimi był fakt złożenia - bądź nie - ślubów dziewictwa.

Okazuje się, że nastolatki, które złożyły śluby dziewictwa, podejmują współżycie seksualne przed ślubem z tą samą częstotliwością jak te, które ich nie składały. Co więcej - ci, którzy złamali swoją przysięgę, rzadziej niż inni sięgali po środki antykoncepcyjne.

Janet E. Rosenbaum, analizując raport, stwierdza: złożenie takiego zobowiązania w żaden sposób nie wpływa na późniejsze zachowania seksualne. A jeżeli już, to ma wpływ negatywny. Osoby, które wyrzekły się przedmałżeńskiego seksu, narażały się na większe ryzyko niechcianej ciąży i zapadnięcia na choroby przenoszone drogą płciową.

Podobne badanie przeprowadzone cztery lata temu doprowadziło do takich samych konkluzji. Oba potwierdzają też, że po zapale do zachowania czystości po kilku latach nie zostaje żaden ślad. Większość osób, które złamały takie śluby, wypierało się później, że w ogóle kiedykolwiek je składało. Pięć lat po przysiędze zaprzeczyło jej 82 procent osób!