Podatniczka wychowuje dzieci w wieku 8 i 6 lat oraz najmłodsze, urodzone 28 maja 2011 r. W jakiej wysokości będzie mogła odliczyć ulgę prorodzinną?
Reklama
Odliczenie przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywała władzę rodzicielską. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.
W opisanym przypadku przysługująca jej ulga wynosi 2965,44 zł. Na to odliczenie składają się następujące kwoty: na dziecko ośmioletnie – 12 x 92,67 =1112,04 zł; na dziecko sześcioletnie – 12 x 92,67 = 1112,04 zł; na dziecko urodzone w maju 2011 r. – 8 x 92,67 = 741,36 zł.
Ulga przysługuje od miesiąca, w którym dziecko się urodziło. Bez względu na to, czy był to początek, czy koniec miesiąca.
W przypadku gdy przysługująca ulga jest wyższa od podatku, przepisy nie przewidują możliwości przesunięcia części odliczenia do zeznania za kolejny rok.
Podstawa prawna
Art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).