Minister finansów opublikował dwie interpretacje ogólne. Pierwsza z nich (nr DD2/033/66/KOI/2011/DD-433) dotyczy zwolnienia z PIT sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007 – 2008. Do skorzystania z ulgi meldunkowej przez oboje małżonków wystarczy złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia tylko przez jednego z nich. Z ulgi można skorzystać, nawet gdy warunek zameldowania przez 12 miesięcy spełnił tylko jeden z małżonków.
Reklama
Z kolei w drugiej interpretacji ogólnej (nr AE2/033/4/KWG/11/7754) minister uznał, że należy opodatkować akcyzą produkcję alkoholu etylowego odzyskiwanego z gęstwy drożdżowej. Gęstwa jest odpadem poprodukcyjnym, powstającym w fazie fermentacji piwa, który jest zwolniony z podatku. Producenci takiego alkoholu etylowego powinni np. mieć status składów podatkowych. Obie interpretacje zostały opublikowane w Dz.Urz. MF nr 8 poz. 40 i 41.