Po raz drugi przedsiębiorcze matki będą mogły skorzystać z umorzenia niektórych składek. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. nr 71, poz. 609). Na jej podstawie kobiety, które pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub przebywały na urlopie wychowawczym, mogą złożyć do ZUS wniosek o umorzenie niezapłaconych składek lub zwrot nadpłaty. Prawo do tego mają kobiety, które od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym posiadały inny tytuł objęcia ubezpieczeniami społecznymi niż ten, z którego nabyły prawo do zasiłku lub urlopu wychowawczego. Na przykład dodatkowo były zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia lub prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.
Reklama
– Z takiej możliwości skorzystają kobiety, które nie zdążyły złożyć wniosków w czasie pierwszej abolicji – wyjaśnia Magdalena Kochan, posłanka Platformy Obywatelskiej. Ustawa umożliwia umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
– Osoby pragnące jak najszybciej złożyć wniosek w tej sprawie mogą skorzystać ze wzoru obowiązującego w czasie pierwszej abolicji – mówi Wojciech Andrusiewicz z ZUS.
We wniosku składanym do ZUS musi być podany okres, za jaki ubezpieczona ubiega się o umorzenie. Niezbędne jest także wyszczególnienie rodzaju składek oraz tytułu podlegania ubezpieczeniu. W praktyce więc przedsiębiorcza matka musi podać, czy w tym okresie przebywała na urlopie wychowawczym czy macierzyńskim. We wniosku musi także poinformować, w jaki sposób chce otrzymać nadpłacone składki. ZUS może je przesłać na adres domowy w gotówce lub na rachunek bankowy. Składki te mogą być także zaliczone na poczet zaległych składek, bieżących lub przyszłych.
Osoby ubiegające się o umorzenie należności muszą jednak pamiętać, że ZUS rozpatrzy ich wniosek wyłącznie po złożeniu przez płatnika prawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych.
31 grudnia 2014 r. – to ostateczny termin zapisania nadpłaconych składek na koncie osoby korzystającej z abolicji