Dziś Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku w sprawie świadczeń rodzinnych. Wątpliwości sądu dotyczą zasad przyznawania zasiłku dla rodzin wychowujących więcej niż jedno niepełnosprawne dziecko. Taki rodzic ma prawo do zasiłku, jeżeli dochód rodziny nie przekracza 583 zł. Kryterium nie ulega zmianie niezależnie od tego, czy rodzice wychowują jedno czy więcej niepełnosprawnych dzieci. Taka sama zasada obowiązuje rodziny, które wychowują pełnosprawne dzieci. W ich przypadku kryterium też wynosi tyle samo (504 zł), bez względu na ich liczbę.

Reklama

Zdaniem sądu obecna sytuacja prawna wytwarza dla rodzin z dwojgiem lub większą liczbą niepełnosprawnych dzieci pozorną gwarancję uzyskania zasiłku rodzinnego. W jego opinii narusza to zasadę równości wobec prawa i równego traktowania.

Jeżeli TK orzeknie o niezgodności tych przepisów z konstytucją, prawo do świadczeń uzyska więcej rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. W 2009 r. otrzymywało je 183,5 tys. rodzin. Spowoduje to też wzrost wydatków dla budżetu.

michalina.topolewska@infor.pl