Małżonkowie są po rozwodzie. Mają jedno dziecko. Czy ojciec dziecka, który na co dzień się nim nie zajmuje może odliczyć całą ulgę prorodzinną, gdy wypełnia ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, a matka nie osiąga dochodów?
Reklama
Władza rodzicielska zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysługuje obojgu rodzicom, a każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
Ponadto rodzice zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Jeżeli matka dziecka nie skorzysta z odliczenia, a ojciec wykonuje władzę rodzicielską, może skorzystać z ulgi w pełnej wysokości.
Według bydgoskiej izby wychowywanie dziecka nie jest warunkiem, od którego zależy możliwość skorzystania z odliczenia.
Podstawa prawna
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).