Rodzina zastępcza o charakterze pogotowia opiekuńczego oraz placówka opiekuńczo-wychowawcza nie mogą odmówić przyjęcia dziecka zagrożonego przemocą w rodzinie.
W sytuacji gdy w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, pracownik socjalny wspólnie z lekarzem i policjantem może podjąć decyzję o natychmiastowym zabraniu go bez wcześniejszej decyzji sądu. Dziecko powinno w pierwszej kolejności trafić do najbliższej rodziny niezamieszkującej wspólnie z rodzicami. Dopiero gdy nie ma takiej możliwości, dziecko jest umieszczane w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Jak wyjaśnia resort pracy, nie może zaistnieć taka sytuacja, w której jedna z tych instytucji odmówi przyjęcia dziecka. Nie oznacza to jednak, że każda rodzina zastępcza jest zobowiązana do przyjęcia dziecka. Taki obowiązek mają zawodowe rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, jeżeli dziecko nie ma 10 lat.
Reklama
Z kolei placówki opiekuńczo-wychowawcze przyjmują bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 lat. Zapewniają wtedy opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji dziecka.
michalina.topolewska@infor.pl