Pozostanie w zdrowiu wymaga o wiele więcej niż dobre lekarstwa i leczenie. Poznaj sposoby, jak wspierać ukochanych seniorów, by starzeli się komfortowo, niezależnie i z energią.

Jak długo to możliwe, zapewnij opiekę w domu

Dom to bezpieczna przystań. Jak tylko długo to możliwe zapewnij opiekę w domu. Nie musisz jednak sama opiekować się wszystkimi sprawami starzejących się bliskich. Znajdź osoby, które w profesjonalny sposób pomogą zadbać o codzienny komfort i bezpieczeństwo seniora. Czasami może to być drobna pomoc nastoletniego sąsiada, który zrobi zakupy albo płatna pomoc w sprzątaniu. To nic złego prosić o pomoc, nie trzeba wszystkiego robić samemu.

Reklama

Rozplanuj pomoc

Spróbuj rozplanować pomoc pomiędzy wszystkie zaangażowane osoby w logiczny i stały sposób. Dotyczy to zarówno bliskich, jak i profesjonalistów przychodzących z pomocą. Stały dzień wizyt lekarskich, osoby do sprzątania i fizjoterapii. Pomoże to uniknąć chaosu i zapewnić ciągłość opieki.

Niech to senior decyduje

Reklama

Pozwól podejmować decyzje seniorom samodzielnie. To ważne z wielu względów. Po pierwsze wraz z wiekiem nie traci się prawa do podejmowania decyzji a respektowanie ich przez innych, pomaga zachować starszej osobie elementarną autonomię. Po drugie każdy wie najlepiej kogo lubi, czego potrzebuje i jaki rodzaj codziennej pomocy się sprawdzi.

Nie wykluczaj społecznie

Włączaj starszą osobę do rodzinnych i przyjacielskich wydarzeń. Nie ma nic gorszego niż samotność, a utrzymywanie bliskich relacji jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Izolacja to jedno z najtrudniejszych doświadczeń starszych osób. Nie bagatelizuj i nie wyśmiewaj potrzeby spotykania się z innymi seniorami albo podejmowania nowych aktywności.

Wprowadzaj w nowe technologie

Nie zakładaj, że starsze osoby czegoś nie zrozumieją. Trzymanie z daleka od nowych technologii to kolejny rodzaj wykluczenia. A przecież dzięki nim zmniejszyć się może poczucie osamotnienia. Mają one też wpływ na utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji psychicznej. Czasami dzięki nim można szybko skonsultować się z lekarzem, ale przede wszystkim utrzymywać stały kontakt z członkami rodziny, którym nie zawsze łatwo jest odwiedzić seniora osobiście.

Sprawdzaj finanse i ubezpieczenie

W delikatny sposób pomóż seniorom prowadzić finanse. Być może nie każdy będzie potrzebował takiego wsparcia, ale czasami starszym osobom trudno nadążyć za kolejnymi bankowymi nowościami. Są też podatni na oszustwa i wyłudzenia. Warto ustalić zasady bezpieczeństwa i uwrażliwić na próby wyłudzania pieniędzy.

Rozmawiaj i słuchaj

Nie bójcie się trudnych tematów. Czego starsza osoba sobie życzy, gdy zacznie podupadać na zdrowiu albo będzie wymagać całodobowej opieki? Jakie są jej życzenia związane z pogrzebem? Słuchaj tego, co starsi ludzie mają do powiedzenia z otwartą głową. Międzypokoleniowy dialog może przynieść korzyści dla każdej ze stron.