Matki Polki nie czuja wsparcia ze strony pracodawców. Polskie kobiety częściej, niż ich koleżanki z zagranicy stwierdzają, że ich potencjał zawodowy jest ograniczony przez obowiązki związane z macierzyństwem – uważa tak 55 proc. Polek i 48 proc. kobiet w innych badanych krajach. Oto wyniki badania „Kobiety na kierowniczych stanowiskach”, przeprowadzonego przez firmę Manpower w 33 krajach.

Reklama

PRZESZKODA TKWI W GŁOWIE...

Rodzina to dla wielu kobiet istotna przeszkoda w karierze. I niekoniecznie musi chodzi? o przeszkody realne – czasem wystarczy sama obawa przed byciem >>złą matką<<. "Badania Chesslera pokazały, że kobiety często rezygnują z podjęcia wysokiego stanowiska już na etapie propozycji – uważając, że na ich karierze ucierpi ich rodzina" – mówi DZIENNIKOWI Izabela Kielczyk, psycholog biznesu i coach.

Ale krzywdząca siła stereotypu tkwi również w głowach kobiet myślących o własnej karierze. "Spora część kobiet nie akceptuje w sobie cech takich, jak skłonności do rywalizacji i agresja – a to przecież cechy niezbędne do kariery w nowoczesnych firmach, w szczególności w wielkich korporacjach! Panie rezygnują z walki o wyższe stanowisko po to, by nie uosabiać cech, które same potępiają" – zwraca uwagę Izabela Kielczyk. Agresja zupełnie nie przystaje do stereotypu matki - łagodnej, wyrozumiałej i opiekuńczej.

... I POSTAWIE PRACODAWCÓW

Co czwarta Polka obawia się zwolnienia z pracy z powodu zajścia w ciążę. Często słusznie - zwolnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego to u nas norma. A nawet, jeśli kobieta utrzyma posadę, często jej prestiż spada. "W Polsce nadal matki są traktowane jako pracownicy drugiej kategorii. Jeśli nawet nie zostaną zwolnione, odsuwane są od inspirujących zadań i ciekawych, skomplikowanych projektów" - mówiła ostatnio DZIENNIKOWI Paulina Smaszcz-Kurzajewska, która pracę łączy w wychowywaniem dwójki dzieci.

Prezenterka popierała ostatnio zorganizowaną przez Fundację Św. Mikołaja akcję "Mama w pracy". Postulowano wprowadzenie w zakładach pracy udogodnień mających ułatwić matkom łączenie obowiązków zawodowych i rodzicielskich. Wybrano również spośród 89 zgłoszonych firmy najbardziej przyjazne matkom. Niestety, nie zgłosiła się ani jedna firma z Polski... "Na razie więc sami nie dbamy o potrzeby naszych kobiet - dbają za to Niemcy i Skandynawowie..." - komentuje Paulina Smaszcz-Kurzajewska.