Jak wynika z badania SW Research na zlecenie Empiku[1], choć rodzice pozytywnie oceniają przejście z nauki zdalnej na stacjonarną, to wciąż mocno niepokoi ich możliwość ponownego lockdownu i zamknięcia szkół. Swoje obawy zgłaszają też dzieci. Do najczęściej wymienianych zalicza się niepewność co do ponownego nawiązania relacji koleżeńskich oraz lęk przed bardziej wnikliwym sprawdzaniem wiedzy przez nauczycieli.

Reklama

Słodko-gorzki powrót do nauki

Mimo, że rodzice mówią o uldze i odczuwanym zadowoleniu związanym z powrotem dzieci do „normalnego” trybu nauki (48% wskazań w badaniu SW Research dla Empiku), to jednocześnie 40% respondentów przyznaje, że obawia się kolejnego lockdownu i ponownego zamknięcia podstawówek i liceów. Co czwarty rodzic martwi się także, jak jego dziecko poradzi sobie w nowym roku szkolnym po doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Tylko 10% badanych wyraziło niezadowolenie z powodu powrotu uczniów do szkół, uważając tryb zdalny lub hybrydowy za lepsze rozwiązanie.

Rodzice zastanawiają się także, czy dzieci odnajdą się z powrotem w klasie, czy uda im się podtrzymać dotychczasowe przyjaźnie lub zawiązać nowe. Co piąty badany rodzic zgłosił, że jego dziecko stresuje się tym, jak będą wyglądać codzienne kontakty z rówieśnikami. Tyle samo badanych dostrzegło, że uczniowie obawiają się bardziej wnikliwego sprawdzania ich wiedzy przez nauczycieli. W nowym roku szkolnym spodziewają się większej liczby klasówek, kartkówek i odpytywania. 18% rodziców twierdzi też, że ich dzieci myślą niechętnie o powrocie do starej rutyny – wcześniejszego wstawania i nużących dojazdów.

Ramię w ramię z pedagogami

Reklama

Tylko 4% rodziców uznało, że uczniowie nie potrzebują dodatkowego wsparcia w procesie ponownego adaptowania się w szkole. Większość (66%) twierdzi, że ogromną rolę mają tu do odegrania oni sami – konieczne będą regularne rozmowy z dzieckiem i otoczenie go wyjątkową troską. Skąd czerpać w tym zakresie wiedzę na co dzień? Pomocne mogą być materiały tworzone przez ekspertów, w tym podcast Empiku i portalu Zdrowa Głowa skierowany do rodziców: „Czy to strach się bać? Jak być wsparciem, kiedy młody człowiek doświadcza lęku”. Rodzice dowiedzą się z niego m.in., jak rozpoznawać wczesne objawy strachu i jak wspierać młode osoby w radzeniu sobie z lękiem. Podcast prowadzony przez Joannę Gruhn-Devantier będzie dostępny w aplikacji Empik Go w pierwszej połowie września.

Reklama

Aż ⅓ badanych rodziców oczekiwałaby zaangażowania szkoły i nauczycieli w proces adaptacji do rzeczywistości szkolnej – na przykład poprzez organizowanie specjalnych lekcji poświęconych radzeniu sobie z emocjami i zmienną sytuacją. Natomiast aż ¼ respondentów stwierdziła, że dzieci powinny mieć dostęp do indywidualnych konsultacji z pedagogiem szkolnym lub psychologiem.

Niemal co trzeci rodzic (30%) uważa, że dużą pomocą dla uczniów byłby udział w warsztatach z ekspertami, np. w wersji online.

Wielu z nas, dorosłych, mimo upływu lat wciąż pamięta tych nauczycieli, którzy wywarli na nas znaczący wpływ, potrafili zainspirować do nauki i rozwoju zainteresowań. Dlatego w ramach cyklu warsztatów online pracujemy z najlepszymi edukatorami – praktykami w swoich dziedzinach, którzy w nietypowy i wciągający sposób umieją zatrzymać uwagę uczniów i zaszczepić w nich ciekawość. W ramach najnowszej edycji przygotowaliśmy program, który dotyka najważniejszych aspektów psychologicznych związanych z powrotem do szkoły. Tym samym może stanowić wsparcie i istotne źródło wiedzy w zakresie radzenia sobie z niepewnością i lękiem. Zajęcia zostały podzielone na grupy wiekowe, dlatego tym razem zapraszamy do udziału nie tylko dzieci, ale także młodzież i samych rodziców. To kontynuacja całorocznego cyklu warsztatów online #wiemikropka, w ramach którego od początku ubiegłego roku odbyło się już ponad 130 wirtualnych wydarzeń, a dodatkowo zupełnie nowa formuła #klasaotwarta, kierowana do młodzieży – komentuje Justyna Chmielewska, manager odpowiedzialna za warsztaty w Empiku.

Raźniej z rówieśnikami

Zdaniem 40% pytanych rodziców ich dzieci są podekscytowane, że znów codziennie będą widywać się z koleżankami i kolegami. Co trzeci badany przyznał również, że uczniowie po prostu cieszą się z powrotu do „starej” szkoły. Nieco mniej rodziców (27%) zauważyło, że dziecko nie może doczekać się swoich ulubionych zajęć w trybie stacjonarnym, np. lekcji wychowania fizycznego.

Nauczyciele na medal

SW Research i Empik spytali rodziców także o to, jakimi cechami powinien charakteryzować się wymarzony, wspierający nauczyciel. Kluczową kwestią okazało się sprawiedliwe ocenianie wiedzy uczniów – tę umiejętność wskazało najwięcej badanych (40%). Ok. 30% respondentów ceni sobie także nauczycieli, którzy mają dobry kontakt z dziećmi i podchodzą do każdego z podopiecznych indywidualnie. Ponadto tyle samo rodziców przyznało, że ważne jest dla nich, aby nauczyciel posiadał dużą wiedzę ze swojej dziedziny i potrafił przekazywać ją w twórczy i pomysłowy sposób.

[1] Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku, przeprowadzone w dniach 16-20.07.2021 r. metodą CAWI na grupie 500 respondentów (reprezentatywna z uwagi na płeć, wiek i klasę wielkości miejscowości próba rodziców dzieci w wieku szkolnym do 15. roku życia).