Podobnie jak w latach ubiegłych zapisy prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Rodzice, którzy nie mają komputera lub nie potrafią wypełnić sami formularza, mogą się zgłosić do szkoły lub przedszkola, tam uzyskają pomoc.

Od 16 lutego do 8 marca rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkoli, mieli czas na potwierdzenie woli kontynuacji wychowania przedszkolnego.

12 marca ruszyły zapisy dla dzieci, które wcześniej nie chodziły do przedszkola. Z myślą o właśnie takich dzieciach, urodzonych w latach 2007-2009, czyli trzy-, cztero- i pięciolatkach, miasto przygotowało ponad 13 tys. miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Pierwszeństwo przy przyjęciu mają dzieci 5-letnie. Od września ubiegłego roku pięciolatki muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie takie może być prowadzone zarówno w przedszkolach, jak i w specjalnych oddziałach przedszkolnych w szkołach.

Z kolei - jak poinformowało biuro prasowe ratusza - z myślą o sześciolatkach przygotowano w Warszawie ponad 15 tys. miejsc w oddziałach przedszkolnych przy szkołach i w I klasach szkół podstawowych. Rok szkolny 2012/2013 będzie kolejnym, gdy o tym, czy dziecko 6-letnie pójdzie do szkoły, decydują rodzice. Wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej od 1 września 2014 r.

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnej liczby przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wypełniając aplikacje, przedstawiają listę wybranych placówek ułożoną według swoich preferencji.

Zgodnie z przepisami w rekrutacji pierwszeństwo mają dzieci rodziców, którzy wychowują je samotnie, dzieci rodziców niepełnosprawnych i niezdolnych do pracy oraz dzieci z rodzin zastępczych. Dostają one z tego tytułu dodatkowe punkty. Miasto po raz pierwszy postanowiło premiować dodatkowymi punktami dzieci rodziców, którzy rozliczają w Warszawie podatek dochodowy PIT.

Nabór do przedszkoli dla dzieci, które nie chodziły wcześniej do przedszkoli, i tych, które mają pójść do I klas, potrwa do 27 marca - do tego dnia można składać aplikacje.

19 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, a 27 kwietnia, po potwierdzeniu przez rodziców woli zapisu dziecka, lista dzieci przyjętych do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych. 30 kwietnia rozpocznie się rekrutacja na wolne miejsca.

Jak poinformowało biuro prasowe stołecznego ratusza, obecnie w Warszawie 97 proc. dzieci objętych jest edukacją przedszkolną i jest to najwyższy wskaźnik w całym kraju. W obecnym roku szkolnym 2011/2012 do placówek prowadzonych przez samorząd uczęszcza ponad 51 tys. dzieci w wieku 3-6 lat.

ZOBACZ: Ciąża w półtorej minuty. Piękny film o rosnącym brzuchu!