Szpital uniwersytecki zbadał liczbę trojaczków, czworaczków i pięcioraczków, które przyszły na świat w latach 2005-2008, i porównał ich liczbę z danymi z lat 1985-88 oraz 1995-98.

Reklama

W latach 2005-2008 zarejestrowano 105 przypadków narodzin trojaczków, dwa - czworaczków i jeden przypadek przyjścia na świat pięcioraczków. O ile częstotliwość narodzin pięcioraczków i czworaczków utrzymuje się na tym samym poziomie, liczba narodzin trojaczków wzrosła o 40 procent od lat 80.

Okazało się, że trzy czwarte trojaczków oraz wszystkie czworaczki i pięcioraczki poczęte zostały w wyniku zastosowania różnych metod sztucznego zapłodnienia - podali autorzy badań.

Ponad połowa trojaczków poczęcie zawdzięcza zapłodnieniu in vitro, które zwiększa ryzyko ciąży mnogiej.