Prowadzone przez psychologów z UJ badania zdolności komunikacyjnych dzieci mogą pomóc w diagnozowaniu zaburzeń rozwoju - informuje "Dziennik Polski".

Reklama

Trwa nabór wśród rodziców i ich rocznych dzieci do projektu badawczego, który wkrótce rozpocznie się w Instytucie Psychologii UJ. Psychologowie chcą stworzyć tzw. skalę rozwoju społecznego małego dziecka, która będzie pomocna nie tylko samym psychologom, ale również pediatrom, pedagogom i opiekunom w żłobkach.

Głównym celem badań jest opisanie najwcześniejszych przejawów umiejętności komunikacyjnych dzieci oraz ich zdolności do rozumienia stanów umysłowych innych osób. Zdaniem psychologów z UJ, pewne nieprawidłowości w rozwoju społecznym można zauważyć w gestach czy mowie dziecka.

"Chcemy opracować skalę do badania zdolności do mentalizacji, która pozwoli dokonywać pomiaru tej zdolności u dzieci w wieku od 12 miesięcy do 3,5 lat" - tłumaczy dr Marta Białecka-Pikul. Podkreśla, że badanie zdrowych dzieci pozwoli w przyszłości opisać odstępstwa od modelu prawidłowego rozwoju.

W pierwszym etapie projektu w badaniach wezmą udział 12-miesięczne dzieci. Będą im towarzyszyć rodzice, którzy są dla psychologów cennym źródłem informacji o maluchach. Badanie będzie mieć charakter precyzyjnie zaplanowanej przez naukowców zabawy.