Osoby zaangażowane w program, zaczęły analizować dobór słów jakimi matki mówią do dzieci, czytając im książki z obrazkami oraz z tekstem. Dowody wyraźnie ukazały różnicę wynikającą z obu rodzaju książek. Okazało się, że czytanie bajek z obrazkami tworzy dużą więź między rodziną i powoduje lepsze zrozumienie przez dziecka, co tak naprawdę się do niego mówi. Opowiadanie przez matkę własnymi słowami tego, co widać na ilustracji, powoduje używanie bardziej złożonych i emocjonalnie wypowiadanych wyrażeń, które zbliżają do niej potomka.

Reklama

Odkrycie to nie powinno oczywiście zmuszać rodziców do całkowitego odrzucenia książek z tekstami, bo czytanie takowych też ma swoje zalety. Powinni oni jedynie przeplatać książki czytane, z takimi, w których obrazki przeważają nad drukiem.