Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęły dwie oferty. Organizacja, która wygra konkurs, będzie m.in. promować system Child Alert, który działa już w 11 krajach UE. Polega on m.in. na tym, że w sytuacji gdy zaginie dziecko, posiadacze telefonów komórkowych otrzymują SMS z jego zdjęciem oraz opisem wyglądu. Informacje na temat dziecka wyświetlane są również na billboardach znajdujących się wzdłuż autostrad, a informacje o wyglądzie dziecka rozpowszechniane za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych oraz poprzez internet.

Reklama