Od stycznia 2012 r. mniej osób będzie spełniało warunki do stworzenia rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem. Zostaną nią tylko małżonkowie lub osoba samotna, którzy są rodzeństwem dziecka lub jego wstępnymi, czyli babcią lub dziadkiem. Taka zmiana wynika z art. 42 ust. 2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887).

Reklama

To jednak oznacza, że rodziną spokrewnioną nie będą mogli zostać dalsi krewni, np. rodzeństwo rodziców biologicznych dzieci. Obecnie mogą oni pełnić taką rolę.

– Nie widzę racjonalnego powodu do wprowadzenia takiego ograniczenia. Zwłaszcza w sytuacji, gdy np. ciocia dzieci chce się nimi zająć, a dziadkowie ze względu na wiek czy stan zdrowia nie mogą przejąć na siebie tego zadania – mówi dr Mariola Racław z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dodaje, że pełnoletnie rodzeństwo dziecka może nie mieć odpowiednich warunków do sprawowania opieki.

Mirosława Zielony, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, dodaje jednak, że obecnie rodziny spokrewnione nie zawsze prawidłowo sprawują opiekę nad powierzonymi im dziećmi. Rodziny zawodowe są pod tym względem lepiej przygotowane.

Dalsi krewni będą mogli zostać rodziną zastępczą dla dziecka (typu niezawodowego lub zawodowego) pod warunkiem, że ukończą szkolenia.

Po 1 stycznia 2012 r. rodziny zastępcze spokrewnione (czyli rodzeństwo, dziadkowie), które obecnie funkcjonują, dalej będą opiekować się powierzonymi wcześniej dziećmi. Pozostałe przekształcą się w rodziny zastępcze niezawodowe.

michalina.topolewska@infor.pl