Portal Springer.com opisał badanie autorstwa Cougara Halla, Joshua H. Westa i Shane'a Hilla z Brigham Young University w stanie Utah. Naukowcy przyjrzeli się temu, jaki wpływ na młodych ludzi ma rosnąca popularność tekstów współczesnych przebojów, skupiających się na tematyce seksualnej.

Reklama

Specjaliści zauważyli, że w ostatnich latach ilość muzyki słuchanej przez dzieci z grupy wiekowej 8-18 lat wzrosła o 45%. Ta statystyka spowodowana jest popularyzacją odtwarzaczy mp3 i coraz większą dostępnością darmowej muzyki. Poprzednie badania dotyczące wpływu kultury masowej na młodzież wykazały, że istnieje silna zależność pomiędzy kontaktem z z treściami o tematyce seksualnej (telewizja i muzyka) a zachowaniami seksualnymi nastolatków.

Hall, West i Hill postanowili zbadać, jak na młodych ludzi oddziałuje współczesna muzyka i zawarte w niej treści. W swojej pracy przeanalizowali teksty 100 utworów znajdujących się na liście Billboard Hot 100 oraz najpopularniejszych przebojów każdej dekady pomiędzy 1959 a 2009 rokiem. W wyniku tej analizy zauważyli, że przez ostatnie dwie dekady, artyści płci męskiej oraz innych ras niż biała wykazują większą tendencję do pisania utworów o tematyce seksualnej. Ilość takich przebojów w 2009 roku znacznie przewyższała tę z roku 1959odych.

Autorzy badania zauważyli również, że wpływ takich utworów na nastolatki jest bardzo negatywny. W przypadku dziewcząt może prowadzić do oceniania własnej wartości przez pryzmat seksualności, a co za tym idzie negatywnej oceny własnego ciała, depresji, zaburzeń odżywiania i nadużywania substancji odurzających.

Naukowcy podkreślają, że ich badania zwracają uwagę na poważny problem jakim jest promowanie przez współczesne piosenki niezdrowych przekonań dotyczących życia seksualnego. "Muzyka popularna może uczyć młodych chłopców agresywnych zachowań seksualnych i przedmiotowego traktowania kobiet. Młode dziewczęta zaś mogą wynieść przekonanie, że ich wartość opiera się na zaspokajaniu seksualnych potrzeb innych." - podsumowują autorzy badania.

Zdaniem psychologów, tylko rzetelna edukacja jest w stanie zapobiec temu negatywnemu wpływowi i kształtować pozytywne postawy seksualne u młodych ludzi.