Odpowiadała ona na pytania posłanek SLD Zdzisławy Janowskiej i Krystyny Łybackiej dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, w którym MEN zaproponowało, ile godzin w klasach IV-VI szkół podstawowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych będzie przeznaczonych na naukę poszczególnych przedmiotów.

Reklama

Posłanki zwróciły uwagę, że to nowe rozporządzenie doprowadzi do likwidacji klas wstępnych w liceach przygotowujących do kształcenia dwujęzycznego w tych szkołach i tym samym zmniejszy szansę części uczniów na udział w takim nauczaniu.

Szumilas przypomniała, że klasy przygotowawcze pojawiły się w polskim systemie edukacji w roku szkolnym 1992/1993, gdy jeszcze istniały ośmioletnie szkoły podstawowe i naukę języka obcego rozpoczynano dopiero w IV klasie szkoły podstawowej. Tymczasem obecnie - jak zaznaczyła wiceminister - nauczanie pierwszego języka obcego zaczyna się już obowiązkowo w I klasie szkoły podstawowej, a drugiego - w I klasie gimnazjum. Tak więc uczeń rozpoczynając naukę w I klasie liceum ma już za sobą co najmniej dziewięć lat nauki języka obcego.

Szumilas mówiła także o możliwościach prowadzenia klas dwujęzycznych już w gimnazjach oraz łączenia gimnazjów dwujęzycznych i liceów dwujęzycznych w zespoły szkół, co jest korzystne dla uczniów. Dlatego - jak wyjaśniła - MEN chce, by przepisy rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dotyczące nauczania w klasach dwujęzycznych weszły w życie dopiero w 2015 r. - Da to czas na utworzenie właśnie takich zespołów - dodała Szumilas.

Przygotowanie ramowych planów nauczania jest konsekwencją rozpoczęcia we wrześniu 2009 r. reformy edukacji i stopniowego wprowadzania nowej podstawy programowej nauczania. W podstawie określone jest, czego i na jakim etapie nauki uczeń musi się nauczyć. Podstawa jest dokumentem, w oparciu o który pisane są podręczniki szkolne i programy nauczania.

W roku szkolnym 2010/2011 nowa podstawa programowa obowiązywała w klasach I i II szkół podstawowych i gimnazjów. Od nowego roku szkolnego obowiązywać będzie także w klasach III, a od roku szkolnego 2012/2013 w klasach IV szkół podstawowych i w klasach I szkół ponadgimnazjalnych.

Większość przepisów nowego rozporządzenie w sprawie ramowych programów nauczania w szkołach publicznych, ma wejść w życie z początkiem wprowadzenia do klas IV-VI szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych nowej podstawy programowej nauczania, czyli od początku roku szkolnego 2012/2013.