Szkoły ponadgimnazjalne nie prowadzą już rekrutacji. Ale nie oznacza to, że wszystkie wyczerpały limity przyjęć. Dlatego jeśli uczeń woli jednak przez najbliższych kilka lat kształcić się np. w technikum, a nie w liceum ogólnokształcącym, to ma jeszcze czas na zmianę swojego wyboru.
Reklama
Najpierw jednak, jeszcze zanim wypisze się ze szkoły, powinien sprawdzić, czy w tej drugiej placówce będzie dla niego wolne miejsce. Warto dowiedzieć się także, jakie kryteria trzeba spełniać, aby się do niej dostać (np. ile punktów należy otrzymać ze sprawdzianu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia gimnazjum).
Następnie zainteresowany powinien wyrejestrować się ze szkoły pierwszego wyboru. Następnie musi złożyć do wybranej placówki podanie z prośbą o przyjęcie. Do niego należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o liczbie uzyskanych punktów na sprawdzianie gimnazjalnym.
W zależności od typu placówki mogą być wymagane jeszcze dodatkowe zaświadczenia. Na przykład do szkół zawodowych potrzebne są dane o stanie zdrowia ucznia z uwzględnieniem informacji o predyspozycjach do wykonywania danego zawodu.
Na przeniesienie do innej szkoły warto zdecydować się przed rozpoczęciem roku szkolnego. Co prawda można to robić również w trakcie jego trwania, ale wtedy trzeba dopełnić dodatkowych formalności. Na przykład uzyskać poświadczony przez wychowawcę wypis z dziennika o uzyskanych ocenach.
418 tys. uczniów rozpocznie naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.