Na początku kwietnia weszła w życie tzw. ustawa żłobkowa, która wprowadziła nowe formy opieki nad małymi dziećmi - oprócz żłobków, również kluby dziecięce oraz opiekunów dziennych. Uprościła zasady zakładania żłobków, które przestały być zakładami opieki zdrowotnej - żłobki i inne formy opieki podlegają resortowi pracy, a nie jak wcześniej Ministerstwu Zdrowia. Zachęca też do tworzenia tego typu placówek przy zakładach pracy oraz uczelniach.

Reklama

Wprowadzeniu ustawy towarzyszy resortowy program "Maluch", który wspiera samorządy w tworzeniu placówek opieki nad dziećmi; w tym roku na jego realizację przeznaczono 40 mln zł.

Obecnie trwa druga edycja programu, w ramach której MPiPS przyznało kolejne dotacje. Oferty złożyło w sumie 12 gmin, w tym siedem gmin miejskich i pięć gmin wiejskich, z siedmiu województw. Wyłonione oferty zakładają powstanie ogółem 416 miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat trzech, wszystkie w żłobkach.

Dotacja w wysokości 85,8 tys. zł trafi do Warszawy - na organizację nowych miejsc w żłobku nr 30 przy ul. St. Augusta 7. Kwotę 630 tys. zł na zakup lokalu przeznaczonego na żłobek otrzyma Kraków.

Trzy dotacje trafią do woj. dolnośląskiego, m.in. 237,5 tys. zł na adaptację pomieszczeń budynku byłego liceum ogólnokształcącego na potrzeby żłobka w Wałbrzychu, przybędzie tam 75 miejsc.

Również trzy dotacje przyznano gminom z woj. podkarpackiego, np. 246,2 tys. zł na utworzenie oddziałów żłobka w budowanym przedszkolu w Jarosławiu. Dwie dotacje otrzyma woj. śląskie - na adaptację pomieszczeń w istniejących żłobkach w Katowicach i Czechowicach-Dziedzicach. Dotacje trafią też do Suwałk (woj. podlaskie) i Świebodzina (woj. lubuskie).

Termin zgłaszania ofert do drugiej tury drugiej edycji minął 15 lipca, zaś do trzeciej tury minie 5 sierpnia.

W trwającej edycji programu złagodzono - w porównaniu w wcześniejszą - niektóre wymogi: konkurs przewiduje kilka terminów składania ofert, aż do wyczerpania środków, umożliwi realizację projektów dwuletnich (środki będą musiały być wydane do końca 2011 r., ale oddanie nowych miejsc do użytku będzie mogło nastąpić już w przyszłym roku), zakłada także możliwość tworzenia miejsc bez środków własnych gminy - przy partnerstwie publiczno-prywatnym (gmina może przystąpić do konkursu, jeśli znajdzie osobę, firmę lub organizację, która zechce wyłożyć własne środki).

W pierwszej edycji programu, która zakończyła się w maju, przyznano 111 dotacji, na łączną kwotę ponad 15 mln zł przeznaczonych zarówno na budowę nowych placówek, jak i na adaptację pomieszczeń na żłobki i klubki. Miało dzięki nim przybyć 3,2 tys. nowych miejsc dla najmłodszych dzieci.