Od września dyrektorzy przedszkoli i gimnazjów będą musieli zapewnić dzieciom i uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W kolejnym roku szkolnym taki obowiązek zostanie nałożony na pozostałe placówki oświatowe.
Reklama
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole ma być dobrowolne i nieodpłatne. O taką pomoc mogą wnioskować rodzice, uczniowie oraz nauczyciele. Z kolei obowiązkiem dyrektorów tych placówek będzie zapewnienie takiej pomocy.
– Tworzymy specjalne zespoły, które będą zajmować się dziećmi potrzebującymi odpowiedniego wsparcia – mówi Jolanta Kubacka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 w Legnicy.
Podkreśla, że w jej przedszkolu uczyły się już wcześniej dzieci niepełnosprawne, więc zatrudnia już wszystkich wymaganych specjalistów, w tym psychologa, pedagoga, logopedę i rehabilitanta.
W trudniejszej sytuacji są te przedszkola i szkoły, które nie mają tego typu specjalistów. Ich dyrektorzy muszą zwrócić się o pomoc finansową do samorządu.
– Nie możemy odmówić przyznania środków na utworzenie nowych etatów dla specjalistów w celu uruchomienia poradni psychologiczno-pedagogicznej – mówi Marek Olszewski, wójt gminy Lubicz, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.
Jego zdaniem po raz kolejny na samorządy nałożono nowe zadania, ale nie zapewniono im środków finansowych na ten cel. Dodatkowo w małych miejscowościach trudno będzie pozyskać tego typu specjalistów.
– Nie jesteśmy w stanie zrealizować tych obowiązków. Tego typu pomoc dla uczniów jest możliwa i efektywna przy klasach liczących do 15 osób – alarmuje Ewa Józefowicz, dyrektor Gimnazjum nr 21 w Gorzowie Wielkopolskim.
Tłumaczy, że w zarządzanej przez nią szkole to nauczyciele będą pomagać uczniom we własnym zakresie. Takie rozwiązanie mają zamiar wdrożyć także inne samorządy.
– Miasta nie stać na tworzenie dodatkowych etatów. Prace z uczniami będą dodatkowo zlecane nauczycielom – potwierdza Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni.
Tłumaczy, że nowy obowiązek spowoduje też większe obciążenie biurokratyczne zarówno dla szkół, jak i dla samorządów. Dyrektor szkoły, zamiast pomagać uczniom, będzie się zastanawiał, jak namówić nauczycieli do założenia specjalnego zespołu, a następnie zadbać o pisemne powiadomienie o tym wszystkich rodziców
Zgodnie z obowiązującymi już rozporządzeniami MEN regulującymi te kwestie pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom gimnazjów ma polegać m.in. na tworzeniu klas terapeutycznych oraz organizowaniu zajęć logopedycznych, socjoterapeutycznych lub rozwijających uzdolnienia.
Uruchomienie pomocy pedagogiczno-psychologicznej
● do 30 marca 2011 r. – w przedszkolach i gimnazjach powinny zostać powołane specjalne zespoły pomagające uczniom,
● do 30 kwietnia 2011 r. – dyrektorzy przedszkoli i gimnazjów określą formy zajęć dla uczniów,
● od 1 września 2011 r. w przedszkolach i gimnazjach uruchamiana jest pomoc,
● do 30 września 2011 r. musi zostać opracowany nowy plan pomocy na kolejny rok szkolny.
Artur Radwan