Blisko połowa (48 proc.) pracodawców myśli przychylnie o zakładaniu żłobków czy klubów dziecięcych przy zakładach pracy – wynika z badań rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL), przeprowadzonych w ramach projektu „Godzenie ról rodzinnych i zawodowych”. Dzięki ustawie o formach opieki nad dziećmi do lat 3, która w poniedziałek weszła w życie, pracodawcy będą mogli wliczyć wydatki związane z prowadzeniem takich placówek w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu. MPiPS liczy, że dzięki ustawie w ciągu najbliższych trzech lat liczba miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi wzrośnie o około 41 tys.
Reklama
WIĘCEJ www.mpips.gov.pl