Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, którą uchwalił właśnie Sejm, będzie zdaniem Pracodawców RP zachęcać młodych rodziców do posiadania większej liczby dzieci, bo umożliwi im szybszy powrót do pracy.

Reklama

Magdalena Janczewska, ekspert organizacji podkreśla, że firmy, który zdecydują się na założenie zakładowego żłobka, będą miały korzyść, bo nie utracą cennego i doświadczonego pracownika, któremu urodzi się dziecko. Ponieważ środki na ten cel będą pochodzić z funduszu socjalnego, zyska też budżet w postaci dodatkowych wpływów z PIT, którym zostanie objęta wartość świadczenia opieki nad dzieckiem.

Tak zwana ustawa żłobkowa zakłada, że opieka nad małymi dziećmi będzie sprawowana w żłobkach i klubach dziecięcych oraz przez dziennych opiekunów i nianie.

WIĘCEJ www.pracodawcyRP.pl