Od ubiegłego roku zmieniły się daty rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego, w którym wypłacane są świadczenia rodzinne. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku. W związku z tym zmienił się też sposób przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jest on wypłacany na koniec okresu zasiłkowego. Oznacza, to rodzice, którzy w obecnym okresie zasiłkowym nie mają prawa do świadczeń rodzinnych, dodatek otrzymają dopiero we wrześniu 2011 r.

Reklama

michalina.topolewska@infor.pl