Kto może liczyć na kredyt z dopłatą

Pomoc taka skierowana jest do rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Kredyt preferencyjny możesz więc dostać, gdy:
- Jesteś mężatką lub samotnie wychowujesz małoletnie dziecko (bez względu na jego wiek), na które pobierasz zasiłek pielęgnacyjny, albo dziecko uczące się -do ukończenia przez nie 25. roku życia.
- Nie masz własnego mieszkania. Jeśli wynajmujesz mieszkanie albo dysponujesz spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, musisz z tego zrezygnować i wyprowadzić się z zajmowanego lokalu nie później niż pół roku od nabycia nowego mieszkania (albo zbudowania domu).
- Mieszkanie, które chcesz kupić, nie może mieć więcej niż 75 metrów kwadratowych. Jeśli zamierzasz zbudować dom, jego powierzchnia nie może przekraczać 140 metrów kwadratowych.
- Cena jednego metra kwadratowego kupowanego mieszkania lub budowanego domu nie może przekraczać średniego kosztu budowy metra kwadratowego takich lokali w danym mieście czy województwie. Ten pułap cen liczony jest co kwartał dla każdego miasta i województwa i podawany przez GUS.

Co możesz sfinansować
Pieniędzmi z kredytu preferencyjnego możesz sfinansować nie tylko zakup mieszkania lub domu, lecz także płatne z góry prowizje i opłaty oraz jednorazowe składki ubezpieczenia kredytu. Kredytem z dopłatami mogą jednak zostać objęte opłaty i prowizje, których wysokość nie przekracza łącznie dwóch procent kwoty kredytu. Pamiętaj również, że wykorzystanie kredytu niezgodnie z celem pozbawi cię prawa do dopłat i spowoduje wypowiedzenie umowy.

Gdzie dostaniesz pieniądze
Kredyty z dopłatami państwa udzielane są obecnie w banku PKO BP oraz w Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Porównaj obydwie oferty, zanim podpiszesz umowę.

Jak starać się o kredyt
Procedura ubiegania się o kredyt preferencyjny jest taka sama jak w przypadku innych kredytów mieszkaniowych. Kredytodawca uzależnia przyznanie ci pieniędzy m.in. od twojej zdolności kredytowej, a także od ustanowienia sposobu zabezpieczenia spłaty rat.

Zgromadź dokumenty

Przy udzielaniu kredytu bank może od ciebie zażądać:
- oświadczenia o sytuacji rodzinnej (małżeństwo lub samotne rodzicielstwo);
- oświadczenie, że nie jesteś właścicielem nieruchomości;
- kopii dok. tożsamości;
- zaświadczenia o zarobkach;
- dokumentów związanych z nabywaną nieruchomością (np. umowa przedwstępna, pozwolenie na budowę).