Europejskie Stowarzyszenie Raka Szyjki Macicy (ECCA) zbiera podpisy pod petycją STOP Rakowi Szyjki Macicy wzywającą Parlament Europejski, Komisję Europejską oraz rządy wszystkich krajów do wprowadzenia zorganizowanych programów uświadamiających kobiety, w jaki sposób mogą chronić się przed zachorowaniem na raka szyjki macicy.

Chodzi o to, by z badań cytologicznych korzystały nie tylko kobiety zamożne i dobrze wykształcone, ale by wszystkie Europejki wiedziały, że mogą poprosić swojego lekarza o zrobienie cytologii, niekoniecznie odpłatnej.

Takie badanie, przeprowadzone raz w roku, spowoduje, że zmniejszy się liczba kobiet, które każdego roku dowiadują się, że są chore na raka szyjki macicy. W tej chwili jest ich 50 tys. w całej Europie.

Petycję można poprzeć do 22 stycznia 2008 r. na stronie: www.cervicalcancerpetition.eu. Liczy się każdy głos!