Podobają się sobie głównie kobiety mające od 23 do 35 lat, które miesięcznie osiągają dochody przekraczające 9 tys. zł netto i mają wyższe wykształcenie. Natomiast przeważnie nie czują się atrakcyjne respondentki w wieku 18-22 lat, zarabiające poniżej 1 tys. zł netto i z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym. Jako powód niezadowolenia z siebie najczęściej wskazywany jest brak poczucia atrakcyjności fizycznej. Na drugim miejscu pojawia się przekonanie, że kobieta jest za gruba lub za chuda bądź ma złe proporcje ciała. Z kolei na trzeciej pozycji jest czucie się brzydką.

Reklama

Fakt, że większość kobiet w Polsce czuje się atrakcyjnie, jest pozytywny. Często słyszy się, że Polki nie doceniają siebie lub są zbyt skromne, co utrudnia im osiąganie sukcesów. Natomiast wysoka samoocena służy odczuwaniu satysfakcji z życia. Chcąc utrzymać w sobie poczucie atrakcyjności, można wybierać informacje i zdarzenia potwierdzające nasze pozytywne przekonania o sobie i nie przywiązywać wagi do tych, które przeczyłyby im. Często lubimy o sobie myśleć dobrze i nie ma w tym nic złego – mówi psycholog Michał Murgrabia, współautor badania z platformy ePsycholodzy.pl.

Natomiast 10,5% respondentek nie potrafi stwierdzić, czy czuje się atrakcyjnie. W ocenie analityków badania, brak zdecydowania w badaniu jest dość wyraźny, biorąc pod uwagę to, że dotyczy co dziesiątej Polki.

Może wynikać to ze względów kulturowych. W Polsce wciąż obowiązuje swego rodzaju umowa społeczna gloryfikująca skromność, a więc przyznanie się do poczucia atrakcyjności dla niektórych kobiet może być dość kłopotliwe – dodaje ekspert.

Reklama

Biorąc pod uwagę przedziały wiekowe, atrakcyjną kobietą czują się głównie respondentki mające 23-35 lat (wśród nich 76,7%) i 36-55 lat (76,1%). Dalej są najmłodsze ankietowane, będące w wieku 18-22 lat (69,8%), a także Polki z najstarszej badanej grupy, tj. mające 56-80 lat (67,7%).

Kobiety w wieku 23-35 lat miały okazję przeżyć wiele sytuacji potwierdzających ich atrakcyjność. Ponadto ta grupa, w przeciwieństwie do osób starszych, raczej nie doświadcza jeszcze objawów starzenia, które często mogą być powodem obniżenia samooceny – stwierdza psycholog Michał Murgrabia.

Z badania wynika też, że atrakcyjnymi kobietami czują się przede wszystkim ankietowane zarabiające powyżej 9 tys. zł netto (wśród nich – 88,9%), z wyższym wykształceniem (78,7%). Głównie są to mieszkanki miejscowości liczących 50-99 tys. ludności (84,5%).

Reklama

Nie zaskakuje fakt, że kobiety, które dobrze zarabiają i mają wyższe wykształcenie, czują się atrakcyjne. Prawdopodobnie budują to przekonanie w oparciu o poczucie, że mają ponadprzeciętny styl życia. Mogą też oceniać siebie jako inteligentniejsze czy zaradniejsze od innych. Niektórzy ludzie w ogóle mogą mieć tendencję do postrzegania siebie jako lepszych od innych, szczególnie w określonych umiejętnościach. To mogą być zniekształcenia poznawcze, powstające w wyniku porównywania się z otoczeniem – wyjaśnia Michał Murgrabia.

Z kolei brakuje poczucia atrakcyjności głównie kobietom w wieku 18-22 lat (wśród nich – 22,2%), z miesięcznymi dochodami poniżej 1 tys. zł netto (18,8%), a także z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (20%). Przeważnie są to mieszkanki wsi i miejscowości mających do 5 tys. ludności (18,1%).

Młode kobiety, w tym mieszkanki małych miejscowości, mogą porównywać się do osób z social mediów, promujących wyjątkowo aktywny i często bogaty styl życia. Nie mając świadomości tego, że posty są produkowane, aby wzbudzać określone emocje, mogą reagować na nie obniżeniem poczucia swojej atrakcyjności, jak również wewnętrznej wartości – podkreśla współautor badania z platformy ePsycholodzy.

Badacze informują też, dlaczego respondentki uważają się za nieatrakcyjne. Każda uczestniczka badania, która tak czuje, mogła zaznaczyć kilka odpowiedzi. Najczęściej wskazywany był brak poczucia atrakcyjności fizycznej – 52,8%. Na drugim miejscu pojawiło się przekonanie, że kobieta jest za gruba lub za chuda bądź ma złe proporcje ciała – 50,7%. Na trzeciej pozycji znalazło się czucie się brzydką – 45,1%. Dalej widać niskie poczucie własnej wartości – 36,6%. Ponadto Polki nie uważają się za atrakcyjne, gdy nie stać ich na rzeczy, które chciałaby kupić – 33,1%.

Na pewno warto mieć pełny obraz siebie, zawierający wady i zalety. To pozwala nie tylko zaakceptować siebie, ale też sprawniej funkcjonować, wiedząc, co może powodować określone myśli i emocje. Wiedza na swój temat daje wiarę we własne możliwości. Trzeba też dodać, że oceny często są bardzo subiektywne i niekoniecznie zgodne z rzeczywistością. Ktoś może widzieć siebie jako osobę za chudą lub za grubą, ponieważ np. w dzieciństwie miał bardzo krytyczne, kontrolujące lub zazdrosne otoczenie. Ponadto w dorosłym życiu może otrzymywać od innych osób uwagi obniżające poczucie wartości – przekonuje Michał Murgrabia.

Tylko 0,7% respondentek nie potrafi określić, dlaczego nie czuje się atrakcyjnie. 4,9% uczestniczek badania uważa się za mało inteligentne. Ponadto 4,9% ankietowanych czuje się nieatrakcyjnie z powodu konfliktów rodzinnych. Z kolei 5,6% kobiet zaznacza, że nie ma z kim porozmawiać. Natomiast 6,3% ankietowanych kobiet brakuje znajomych lub przyjaciół.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl na reprezentatywnej próbie 1010 kobiet w wieku 18-80 lat. Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości, wykształcenia oraz regionu.