... Pracownicy czują się mniej zmęczeni, co przekłada się na większe zaangażowanie w obowiązki.

Reklama

W pierwszym badaniu wzięło udział 98 pracowników w USA, a uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie dwóch ankiet - jednej rano i jednej pod koniec dnia pracy - przez 10 kolejnych dni.

Drugie badanie obejmowało 222 pracowników w Korei Południowej, a uczestnicy wypełniali trzy ankiety - rano, po obiedzie i na koniec dnia roboczego - przez pięć dni.

W obu badaniach naukowcy przeanalizowali następnie jakość snu, zmęczenie, zachowania w pracy i zaangażowanie. Zaobserwowali, że w dni, kiedy ludzie przychodzili do pracy zmęczeni, mieli tendencję do częstszego brania przerw, a one pomogły im utrzymać poziom energii.

Badanie pokazuje, że w interesie firmy jest zapewnienie pracownikom autonomii w zakresie robienia przerw.