Tak jak zmienia się rynek, tak zmieniają się jego oczekiwania względem kandydatów. Niegdyś wykształcenie wyższe było wyróżnikiem, dziś coraz częściej ustępuje ono miejsce doświadczeniu oraz znajomości języków obcych i obsługi komputera, a co za tym idzie umiejętności poruszania się w wirtualnym świecie. Jeżeli jesteśmy kandydatem, który spełnia te wymagania, a nasze szukanie pracy ogranicza się do wysyłania CV bez odpowiedzi zwrotnej, pora zastanowić się, co jest tego powodem.

Reklama

Wysyłam, ale nie dzwonią…

Błąd podstawowy: szukasz pracy poprzez masową wysyłkę swojego CV. Biogram nie jest dokumentem uniwersalnym, który można wykorzystać w kilku procesach rekrutacyjnych – należy go modyfikować w zależności od tego, na jakie stanowisko i do jakiej firmy aplikujemy. Często brak kontaktu z danej firmy wynika z tego, że wysłane przez nas CV nie odpowiada wymaganiom danego stanowiska.

Według Katarzyny Prażanowskiej z firmy HRK, tworząc CV, warto przede wszystkim poświęcić czas na dopracowanie sekcji dotyczącej naszego doświadczenia – należy stosować chronologię odwróconą i na początku wymieniać najświeższe doświadczenia, wraz z krótkim opisem zakresu obowiązków. Jeśli nasze doświadczenie jest duże – warto uwzględnić tylko te pozycje, które mają największą wartość w przypadku danego stanowiska. W drugiej kolejności, dobrym pomysłem jest doprecyzowanie rubryki umiejętności. Im dokładniejsze informacje, odpowiadające na potrzeby danego stanowiska, tym lepiej. Dlatego, nie warto używać ogólników np. „znajomość programów graficznych”, a podać konkretne nazwy obsługiwanych przez nas programów wraz z poziomem zaawansowania i projektami, w których zostały one wykorzystane.

Oprócz merytoryki i spersonalizowanych informacji, należy pamiętać o kluczowym aspekcie, jakim jest czytelność całego dokumentu.

CV przede wszystkim powinno być przejrzyste, tak aby rekruter w ciągu kilku chwil mógł dostrzec najważniejsze informacje. Inne, ciekawe formy mogą przykuć uwagę rekrutera, jednak nie należy zapominać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, o umiarze - pamiętajmy, że CV to dokument, zawierający najważniejsze informacje dotyczące naszego życia zawodowego. Często spotyka się życiorysy, które zawierają „niepotrzebne" informacje graficzne w kontekście stanowiska, na które się aplikuje, np. mapa świata z oznaczonymi krajami, które się odwiedziło lub liczba znajomych, z którymi utrzymuje się kontakt w różnych krajach – wyjaśnia Katarzyna Prażanowska.

Wiecznie drugi etap

Wysłałeś CV i otrzymałeś telefon z zaproszeniem na spotkanie, zadowolony idziesz na rozmowę, po której następuje cisza – zero zaproszeń na kolejny etap czy propozycji przyjęcia oferty pracy. Zastanawiasz się: co zrobiłem źle?

Jak wynika z badania firmy doradztwa personalnego HRK, najczęstszymi powodami przeciągającego się szukania pracy są nierealistyczne oczekiwania finansowe kandydatów (40,9%), brak wiedzy o wykonywanej pracy (27,3%) oraz brak entuzjazmu, motywacji do zmiany pracy (22,7%). Eksperci wskazali również powtarzający się problem spóźniania się na rozmowy rekrutacyjne czy też odwoływanie spotkań w ostatniej chwili (9,1%), co negatywnie wpływa na obraz kandydata w oczach rekrutera.

- W poszukiwaniu pracy nie liczy się tylko dobre CV, ale również to, jak dana osoba umie się „sprzedać” na rozmowie rekrutacyjnej. Często spotykamy się z sytuacją, że kandydaci przychodzą nieprzygotowani – nie znają firmy oraz stanowiska, na które aplikują, nie potrafią w sposób uporządkowany przedstawić swojego doświadczenia lub też mają zbyt wygórowane oczekiwania względem wynagrodzenia, stanowiska, które nierzadko nie idą w parze z posiadanym doświadczeniem czy kompetencjami – komentuje ekspertka.

Remedium

By zwiększyć swoje szanse na zdobycie pracy należy wdrożyć kilka prostych zasad, które pozwolą nam uniknąć błędów. Po pierwsze, na spotkania musimy stawiać się punktualnie – rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem biznesowym, nie są tu mile widziane jakiekolwiek spóźnienia. W przypadku siły wyższej należy poinformować osobę nas rekrutującą o ewentualnym spóźnieniu. Po drugie, zaproszenie na rozmowę świadczy o zainteresowaniu firmy naszą osobą, również i my powinniśmy przejawiać takie zainteresowanie, stąd przygotujmy się na spotkanie – przeczytajmy czym zajmuje się dana firma, kto ją reprezentuje, umiejmy odnieść swoje doświadczenie do biznesu i pokażmy co możemy ofiarować danej organizacji. Po trzecie, stawmy się na spotkaniu w dobrym humorze, zainteresujmy swoją osobą rekrutera, a także sprawdźmy wcześniej wynagrodzenie na podobnym stanowisku, by uniknąć przewartościowania oraz zawodu w przypadku nie tego poziomu, który oczekiwaliśmy.

Pamiętaj, że nasze CV jest naszą wizytówką – nie wysyłaj jej wszystkim, bo straci na znaczeniu.